Šarena džamija, 21.04.2023.

Ovu džamiju u Travniku, jedinstvenu po svojoj arihtekturi ali i raskošno slikanim dekoracijama na fasadi i enterijeru, smatraju jednom od najljepših u Evropi.  Vezir Ćamil Ahmed-aga podigao je drugu džamiju na Donjoj Čaršiji, koju su stanovnici prozvali Ćamilija. Ova džamija je izgorjela u požaru 1815. godine, a na njenom mjestu Sulejman Paša Skopljak podigao je današnje zdanje Šarene džamije koje se još naziva i Sulejmanija. Ova džamija je nekim čudom izbjegla veliki požar 1903. godine. Osamdestih godina prošlog vijeka izvršena je temeljna restauracija, koja je Sulejmaniji povratila nekadašnji sjaj s nezaobilaznim biljnim ornamentima. 

Urednica: Ehlimana Hodžić

Šarena džamija