S ove strane: Alen Pilav

Ja bih rekao da je  potpuna ravnopravnost osobe A i osobe B, bez da kažemo to je feminizam,  neophodna da bi djeca imala zdravo i lijepo djetinjstvo, te kasnije postala normalni ljudi, riječi su Alena Pilava, hirurga, muzičara, pomalo glumca, supruga i oca. Tvrdi da se, putujući po svijetu, što poslovno, što privatno, susreo sa raznim ljudima, kao i raznim muško ženskim odnosima, te dodaje da je od Bosne do Njemačke, Kanade, Španije, Amerike...to, po njegovom mišljenju, vrlo slično. Tradicionalne porodice i tradicionalni odnosi, kao i feministkinje i ženska sloboda su i tamo i ovdije to na isti način. Naravno, svjesni smo mi zapada i njegovih prednosti, pa i u položaju žene, no ipak nismo mi tako „loši“ koliko mislimo, završava svoju priču, u kojoj sa velikom ljubavlju i poštovanjem govori o svojoj supruzi i sinovima, dokror Alen.

Razgovarala: Svjetlana Živanov