Rezime: Saša Magazinović, 27.02.2024.

Volja, ustupci, čekanje. Šta je prioritet, a šta ucjena? O putu ka Uniji i zastojima, sa Sašom Magazinovićem. U studiju Kristina Pranjić. 

federalna.ba

Rezime Saša Magazinović
Salem ef. Dedović muftija Salem ef. Dedović Rezime
0 11.04.2024 18:30
Salem ef. Dedović Rezime
0 11.04.2024 18:21
Mladen Ivanić Rezime
0 09.04.2024 18:03
Rezime Muharem Karamujić Zoran Pavlović
0 04.04.2024 18:31