Regionalna konferencija o promociji radničkih prava u regiji Zapadnog Balkana je održana u Sarajevu

Regionalna konferencija o promociji radničkih prava u regiji Zapadnog Balkana je održana u Sarajevu

EU TACSO 3 projekat (Tehnička podrška Evropske Unije organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj) finansijski podržan od strane Evropske unije, zajedno sa Udruženjem za socijalni, kulturni i kreativni razvoj ZORA iz Zenice, organizovali su regionalnu konferenciju ”Saradnja sindikata i organizacija civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana” od 23. do 25. juna 2022. godine u Sarajevu, Bosna I Hercegovina.

Konferenciji je prisustvovalo 30 predstavnika sindikata, organizacija civilnog društva, institucija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, stavljajući akcenat diskusija na radna i ljudska prava, standarde rada, socijalnu pravdu, zakone i politike za zagovaranje za kolektivne ugovore i partnerstvo.

Zašto smo organizovali ovakvu konferenciju?

Konferencija je postavila temelje za buduću saradnju i povezivanje organizacija civilnog društva i sindikata iz regije Zapadni Balkan. Tokom pandemije uzrokovane COVID-19 radnički sektor je dodatno oslabio, mnogo radnika je ostalo bez posla ili im je smanjen broj radnih sati kao i naknade, naročito u industrijskom sektoru, što izaziva nezadovoljstva i tjera ljude da napuste svoje zemlje.

Sindikati i organizacije civilnog društva su prvi u redu za pružanje pomoći upozoravajući na prava radnika. Imaju iste interese i ciljeve, i kao partneri institucija, treba da budu primarni arbitar u određivanju ljudskih i radnih prava. No, situacija u državama Zapadnog Balkana nije zadovoljavajuća.  Stoga je uloga konferencije bila da okupi istomišljenike iz organizacija civilnog društva i sindikata sa Zapadnog Balkana kako bi podijelili, razmijenili i pokrenuli inicijative za intenzivniju saradnju, učili iz iskustava EU, ali i da bi se potencijalno pokrenule nove inicijative.

Kakvi su rezultati ovakve konferencije?

Planovi za nastavak saradnje nakon konferencije su:

- postavljanje plana revitalizacije sindikalnog pokreta Zapadnog Balkana kroz unapređenje saradnje sa OCD;
- uspostaviti plan za razvoj kapaciteta OCD iz regiona i sindikata za umrežavanje, razmjenu iskustava i saradnju na potencijalnim projektima i kampanjama zagovaranja politika;
- kao i kreirati projekte koji se odnose na unapređenje socijalne jednakosti, ekonomske održivosti i zaštite životne sredine ljudi iz svojih zemalja.

federalna.ba/visoko.co.ba

EU TACSO 3