videoprilog Mirele Čanović (Federacija danas)

Radionica OSCE-a u Tuzli o uspostavi sistema socijalnog stanovanja

Uspostava sistema socijalnog stanovanja bila je tema radionice koju je u Tuzli organizovala Misija OSCE-a u BiH, u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Cilj je bio potaknuti nadležne strukture na području Tuzlanskog i Posavskog kantona na stvaranje pravnog okvira, koji bi ujednačio i uredio ovu oblast, ali je i uskladio sa standardima EU.

federalna.ba

socijalno stanovanje Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
novinari Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini Ured EU u BiH Brian Aggeler Johann Sattler
0 08.07.2024 18:10
ZDK OSCE Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 03.06.2024 15:19
Zakon o zabrani diskriminacije Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 17.05.2024 12:02
Policijska akademija FMUP-a Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 13.05.2024 11:27
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini Nezir Pivić Zeničko-dobojski kanton obrazovanje
0 19.04.2024 17:08
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 22.03.2024 11:22