Na Policijskoj akademiji FMUP-a obuka iz oblasti rodno zasnovanog nasilja
(Izvor: Fena/FMUP)

Na Policijskoj akademiji FMUP-a obuka iz oblasti rodno zasnovanog nasilja

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Brian Aggeler prisustvovali su danas, na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ceremoniji otvaranja obuke za polaznike Policijske akademije o temi rodno zasnovanog nasilja. Dio je to Projekta 'Jačanje kapaciteta krivičnog pravosuđa u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u jugoistočnoj Evropi', koji se realizuje u organizaciji OSCE-a.

Ministar Isak zahvalio je, u uvodnom obraćanju, predstavnicima OSCE-a za permanentnu podršku. Naglasio je da zaštita žrtve od rodno zasnovanog nasilja i bilo kojeg drugog oblika nasilja, koje je počinjeno zbog rodnog identiteta ili rodnog izražavanja, treba biti sankcionisano. To, kako je kazao, mora biti jedan od prioriteta u radu policije, ali i tužilačkih odnosno sudskih organa.

Ministar je zatražio od polaznika maksimalnu posvećenost obuci, ističući činjenicu da pozicija porodice u našem društvu odnosno preovlađujući patrijarhalni mentalitet ne može i ne smije biti alibi za nasilništvo.

Obuka će biti realizirana u periodu od 13. do 16. maja za 329 polaznika iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, odnosno 315 polaznika za čin „policajac“ i 14 polaznika za čin „mlađi inspektor“.

- Ambasador Aggeler odao je priznanje policijskim agencijama za napore koje ulažu na unaprjeđenju sigurnosnog ambijenta za građane Federacije, ali i Bosne i Hercegovine u cjelini, izražavajući zadovoljstvo činjenicom da predstavnici OSCE-a mogu pomoći u edukaciji policije, posebno u segmentu borbe protiv nasilja nad ženama te nasilja u porodici jer ta pojava nije samo društveni problem nego i ozbiljno krivično djelo koje, nažalost, nerijetko završava tragičnim posljedicama - saopćio je Odsjek za odnose s javnošću Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. 

federalna.ba/Fena

Policijska akademija FMUP-a Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
ZDK OSCE Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 03.06.2024 15:19
Zakon o zabrani diskriminacije Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 17.05.2024 12:02
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini Nezir Pivić Zeničko-dobojski kanton obrazovanje
0 19.04.2024 17:08
socijalno stanovanje Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 28.03.2024 18:46
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 22.03.2024 11:22
OSCE Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini rodno zasnovano nasilje
0 12.12.2023 17:07