Nedosljedna primjena zakona i obrnuti teret dokazivanja i dalje prisutni u sudskoj praksi
(Izvor: Fena/OSCE)

Nedosljedna primjena zakona i obrnuti teret dokazivanja i dalje prisutni u sudskoj praksi

Zakon o zabrani diskriminacije usklađen je sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava. Međutim i dalje je prisutan nesklad u sudskoj praksi, posebno u nedosljednom pristupu pitanja tereta dokazivanja.

U namjeri da osigura dosljednu primjenu zakona, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa centrima za obuku sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, u Mostaru je 16. i 17. maja za više od 50 sudija organizirala obuku na temu izazovi utvrđivanja diskriminacije i obrnuti teret dokazivanja. Poseban fokus stavljen je na razmatranje preporuka i specijalnih izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH kao dokazima pred sudovima u predmetima diskriminacije.

Arben Murtezić, direktor Centra za obuku sudija i tužilaca FBiH ističe da je eliminacija svih oblika diskriminacije temeljni zadatak svih institucija u demokratskom društvu.

- Pored toga što se o ovome dosta govori, često ćete i kod profesionalaca naići na nerazumijevanje pojma diskriminacije i nepoznavanje konkretnih mehanizama zaštite. Stoga je ovaj seminar, osim edukacije, koristan i u smislu podizanja svijesti - naveo je.

Direktor Centra za obuku sudija i  javnih tužilaca u RS Slobodan Zec istakao je značaj ove teme, naročito za sudije koji se u radu na predmetima diskriminacije suočavaju sa izazovima u utvrđivanju diskriminacije i primjeni specifičnih proceduralnih pravila.

- Ovo je obuka koja je nastavak kontinuirane saradnje sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i s obzirom na značaj ove teme, nadamo se da će ova saradnja ostati i u budućnosti - kazao je Zec. 

Misija je, u saradnji sa centrima za obuku sudija i tužilaca oba entiteta, od usvajanja Zakona uložila znatne napore u jačanje domaćih institucija te je organizovala obuke o međunarodnim i evropskim standardima i mehanizmima borbe protiv diskriminacije za više od 1.300 sudija i sudskog osoblja.

Nina Šeremet, službenica za pravna pitanja pri Misiji OSCE-a u BiHnapominje da diskriminacija i dalje predstavlja izazov u društvu BiH.

- Analiza koju smo nedavno objavili ukazuje na potrebu za jačanjem kapaciteta unutar pravosuđa u BiH, a u cilju efikasnog procesuiranja predmeta diskriminacije - zaključila je.

federalna.ba/Fena

Zakon o zabrani diskriminacije Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
ZDK OSCE Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 03.06.2024 15:19
Policijska akademija FMUP-a Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 13.05.2024 11:27
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini Nezir Pivić Zeničko-dobojski kanton obrazovanje
0 19.04.2024 17:08
socijalno stanovanje Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 28.03.2024 18:46
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 22.03.2024 11:22
OSCE Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini rodno zasnovano nasilje
0 12.12.2023 17:07