Radio-dokument: Tragovi – Akademik Dževad Hozo (In memoriam)

Akademik Dževad Hozo /1938–2020/

Rođen 10.maja 1938.godine u Užicu, a u Bihaću je pohađao gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu studirao je historiju umjetnosti. Ipak, 1958. godine prekida studij i upisuje se na Akademiju likovnih umjetnosti u Ljubljani. Nakon toga Dževad Hozo pohađao je tzv.grafičku specijalku kod prof. Rike Debenjaka. Za vrijeme studija posjetio je Francusku, Pariz i Poljsku, a na studijskim putovanjima boravio je u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Maroku, Švicarskoj. Status slobodnog umjetnika Dževad Hozo dobio je 1966-e a 1973.godine  postao je docent za grafiku na tek osnovanoj Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Po dolasku u Sarajevo Dževad Hozo odmah se uključio u umjetnički život grada. Radio je na oblikovanju programa Collegiuma artisticuma i napisao izvanrednu knjigu enciklopedijskog karaktera „O grafici: umjetnost multioriginala“.  Prva generacija sarajevskih grafičara diplomirala je 1976. godine pod njegovim mentorstvom. Vanredni profesor na ALU Sarajevo postao je 1979-e, a redovni 1983.godine. U Akademiju nauka i umjetnosti Dževad Hozo primljen je 1981.godine. Za vrijeme posljednjeg rata ostao je u Sarajevu, radio, učio, podučavao ... Nakon odlaska penziju Dževad Hozo uglavnom je radio u svom ateljeu u Neumu, posvetivši se istraživanju mogućnosti digitalnih tehnologija u inovaciji savremene grafičke slike. Za života, Dževad Hozo dobitnik je mnogobrojnih nagrada -  Nagrada za plakat u Ljubljani (1964), studentska Prešernova nagrada Akademije likovnih umjetnosti (1965), otkupna Nagrada na 6. grafičkom bijenalu i otkupna Nagrada na izložbi Mir, humanost i prijateljstvo među narodima u Slovenj Gradcu (1966), otkupna Nagrada na 4. Izložbi  jugoslovenske grafike (1967),  Prva  premija na  međunarodnoj grafičkoj izložbi u Beču,  Druga  premija na 7. ljubljanskom grafičkom bijenalu,  otkupna Nagrada na lzložbi  mladih  u  Sarajevu  i  Priznanje  na  izložbi  Galerije  savremene jugoslovenske  grafike u Bitoli (1968), otkupna Nagrada ljubljanske Moderne galerije na 5. zagrebačkoj izložbi jugoslovenske grafike, Premija na 4. jesenjem salonu u Banjoj Luci (1970), Srebrena medalja na Međunarodnom bijenalu grafike u Buenos Airesu (1974), 4. nagrada na Međunarodnom grafičkom bijenalu u Frechenu,  nagrada na 1. Međunarodnom grafičkom bijenalu u Fredrikstadu, otkupna Nagrada na 7. zagrebačkoj izložbi jugoslovenske grafike, priznanje na 1. trijenalu jugoslovenske grafike u Bitoli (1975), otkupna Nagrada na 8. jesenjem salonu u Banjoj Luci (1978),  Prva nagrada za grafiku na 12. mediteranskom bijenalu u  Aleksandriji,  premija  i  otkupna  nagrada na 10. zagrebačkoj izložbi jugoslovenske grafike (1980), Spomen plaketa Sarajeva (1982), Nagrada lista „Oslobođenje“ za likovno stvaralaštvo, Spomen plaketa grada Bergena, Norveška (1996), Svečana povelja grada Bihaća, (2012). Dževad Hozo imao je više od 40 samostalnih izložbi,  u domovini i mnogim zemljama u svijetu.

U emisiji „Tragovi“ autor Enver Dragulj je sačinio radiofonski portret akademika Dežavda Hoze po izboru iz više razgovora sa akademikom snimljenih u periodu od 1989. do 2002.godine. O umjetničkom djelu Dževada Hoze govore i tadašnja direktorica Umjetničke galerije BiH i likovna kritičarka Meliha Husedžinović i likovni kritičar Vefik Hadžismajlović.

Autor emisije – Enver Dragulj

Tonska realizacija – Željko Marković

Produkcija – Radio Federacije BiH

Foto – alu.unsa.ba /Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo/

sport fudbal nogomet FA kup Engleska Tottenham Wycombe
0 25.01.2021 23:14
CAR Centralnoafrička Republika ubistvo ubistva pobunjenici
0 25.01.2021 22:59
Hrvatska tijelo snijeg Papuk
0 25.01.2021 21:48
António Guterres UN koronavirus Covid19 problemi Svijet vakcina vakcinacija imunizacija imunitet Covid 19 pandemija
0 25.01.2021 20:58