Program radija: 05. 07. - 08. 07. 2021.

Program radija: 05. 07. - 08. 07. 2021.

 

Ponedjeljak, 05.07.2021.

00.00    Vijesti u ponoć
00.15    Sport
00.25    Muzička poliklinika
- repriza
01.25    Pop mix
02.25    Jukebox
03.00    Muzika svijeta
04.00    Riznica znanja
– repriza
05.00    Narodna muzika 
06.00     Dobro jutro
07.00    Vijesti
08.00    Vijesti
09.00    Vijesti 
10.00    Vijesti
10.03    Ljudska prave
11.00    Vijesti
11.03     Hit mix
12.00     Vijesti u podne
12.15    Bh muzika
13.00    U fokusu
14.00    Vijesti
15.00    Vijesti
15.05    Aktuelno na FR
– kontakt programa
15.30    BH. Muzika - hitovi
16.00    Vladari  Bosne
- obrazovni program 
16.30    Hit mix balade
17.00    Vijesti u 5 
17.30    Sport magazin 
18.00   Ljudska prava  
- repriza
19.00    Vijesti
19.03    Zvukopis
19.30    Muzika meridijana
20.00    Vijesti
20.03   Moj život je muzika
- repriza
20.30    Bh muzika
21.00    Vijesti
21.03    World music
21.30    Muzika svijeta 
22.00    Vijesti
22.15    Bh muzika
22.30     Region pop 
23.00    Radio novela: Nad
vodom kula i Hronika jednog nestanka

Utorak, 06.07.2021.

00.00    Vijesti u ponoć
00.15    Sport
00.25    Rok legende
- repriza
01.25    Pop mix
02.25    Jukebox
03.00    Muzika svijeta
04.00    Ljudska prava  
– repriza
05.00    Narodna muzika 
06.00     Dobro jutro
07.00    Vijesti
07.10    Sport
08.00    Vijesti     
09.00    Vijesti 
10.00    Vijesti
10.03    Porodični magazin
11.00    Vijesti
11.03     Hit mix  
12.00     Vijesti  u podne
12.15    Bh muzika
13.00    U fokusu
    14.00    Vijesti
15.00    Vijesti
15.05    Intervju na FR
15.30    Bh.muzika - balade
16.00    Vrijeme , ljudi, običaji
16.30    Hit-mix balade
17.00    Vijesti u 5 
17.30    Sport na FR
18.00   Porodični magazin
- repriza
19.00    Vijesti
19.03    Islamske teme 
19.30    Muzika meridijana
20.00    Vijesti
20.03   Fonograf
– repriza 
21.00    Vijesti
21.03    Blues N time
22.00    Vijesti
22.15    Bh muizika
22.30    Region pop 
23.00    Radio novela:
Memento mori

 

 

Srijeda, 07.07.2021.

00.00   Vijesti u ponoć
00.15    Sport
00.25     World music
– repriza 
01.25    Pop  mix
02.25    Jukebox 
03.00    Muzika svijeta
04.00    Porodični magazin  
– repriza
05.00    Narodna muzika 
06.00     Dobro jutro
07.00    Vijesti
07.10    Sport
08.00    Vijesti     
09.00    Vijesti 
10.00    Vijesti
10.03    Priče za dobar dan
11.00    Vijesti
11.03     Hit mix
12.00     Vijesti u podne
12.15    Bh muzika
13.00    U fokusu
14.00    Vijesti
15.00    Vijesti
15.05    Intervju na FR
15.30    Bh muzika - balade
16.00    Otvoreni studio
17.00    Vijesti u 5 
17.30    Sport magazin 
18.00   Priče za dobar dan
- repriza
19.00    Vijesti
19.03    Emisija za katolike 
19.30    Muzika meridijana
20.00    Vijesti
20.03    Večernji radio razgovori
21.00    Vijesti
22.00    Vijesti
22.15    Bh muzika
22.30    Region pop 
23.00    Radio novela:
Pokidane veze

 

 

 

 

Četvrtak, 08.07.2021.

00.00    Vijesti u ponoć
00.15    Sport
00.25    Otvoreni studio
- repriza
01.25    Pop mix
02.25    Jukebox
03.00    Muzika svijeta
04.00    Priče za dobar dan
– repriza
05.00    Narodna muzika 
06.00     Dobro jutro
07.00    Vijesti
07.10    Sport 
08.00    Vijesti
09.00    Vijesti 
10.00    Vijesti
10.03    Kultura, umjetnost
11.00    Vijesti
11.03     Hit mix
12.00     Vijesti u podne
12.15    Bh muzika
13.00    U fokusu
14.00    Vijesti
15.00    Vijesti
15.05    Aktuelno na FR
– kontakt program
15.30    Bh. Muzika balade
16.00    Nacionalne manjine
16.30    Hit mix - balade
17.00    Vijesti u 5 
17.30    Sport na FR
18.00    Kultura, umjetnost
- repriza 
19.00    Vijesti
19.03    Zvukopis
19.30    Muzika meridijana
20.00    Vijesti
20.03   Long play jazz
21.00    Vijesti
21.03    Muzička poliklinika
22.00    Vijesti
22.15    Bh muzika
22.30    Region pop 
23.00    Radio novela:
Fax mašina 

 

 

   

 

radio FTV emisije
Emina Zečaj Moj život je muzika radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 07.07.2021 16:08
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Dani sjećanja - Srebrenica Srebrenica
0 07.07.2021 15:29
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Dani sjećanja - Srebrenica Srebrenica
0 07.07.2021 15:27
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Dani sjećanja - Srebrenica Srebrenica
0 07.07.2021 15:26
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Dani sjećanja - Srebrenica Srebrenica
0 07.07.2021 15:25
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Dani sjećanja - Srebrenica Srebrenica
0 07.07.2021 15:25