Program radija: 13. - 18 04.2021.

Program radija: 13. - 18 04.2021.

 

Utorak, 13.04.2021.

00.00    Vijesti u ponoć
00.15    Sport
00.25    Rok legende - repriza
01.25    Pop mix
02.25    Jukebox
03.00    Ljudska prava - repriza
04.00    Ramazanski program – Sehur
04.30    Jukebox
05.00    Narodna muzika 
06.00     Dobro jutro
07.00    Vijesti
07.10    Sport
08.00    Vijesti     
09.00    Vijesti 
10.00    Vijesti
10.03    Porodični magazin
11.00    Vijesti
11.03     Hit mix  
12.00     Vijesti  u podne
12.15    Bh muzika
13.00    U fokusu
14.00    Vijesti
15.00    Vijesti
15.05    Intervju na FR
15.30    Bh.muzika - balade
16.00    Vrijeme , ljudi, običaji
16.30    Hit-mix balade
17.00    Vijesti u 5 
17.30    Sport na FR
18.00   Porodični magazin - repriza
19.00    Vijesti
19.03    Jukebox
19.15    Ramazanski program - Iftar
20.00    Vijesti
20.03   Fonograf – repriza 
21.00    Vijesti
21.03    Blues N time
22.00    Vijesti
22.15    Bh muizika
22.30    Region pop 
23.00    Radio roman: Ponornica  – II epizoda 

Srijeda, 14.04.2021.

00.00    Vijesti u ponoć
00.15    Sport
00.25     World music – repriza 
01.25    Pop  mix
02.25    Jukebox 
04.00    Porodični magazin  – repriza
04.00    Ramazanski program – Sehur
04.30    Jukebox
05.00    Narodna muzika 
06.00     Dobro jutro
07.00    Vijesti
07.10    Sport
08.00    Vijesti     
09.00    Vijesti 
10.00    Vijesti
10.03    Priče za dobar dan
11.00    Vijesti
11.03     Hit mix
12.00     Vijesti u podne
12.15    Bh muzika
13.00    U fokusu
14.00    Vijesti
15.00    Vijesti
15.05    Intervju na FR
15.30    Bh muzika -balade
16.00    Otvoreni studio
17.00    Vijesti u 5 
17.30    Sport magazin 
18.00   Priče za dobar dan - repriza
19.00    Vijesti
19.03    Jukebox
19.15    Ramazanski program - Iftar    
20.00    Vijesti
20.03    Večernji radio razgovori
21.00    Vijesti
22.00    Vijesti
22.15    Bh muzika
22.30    Region pop 
23.00    Radio roman: Ponornica  – III epizoda

Četvrtak, 15.04.2021.

00.00    Vijesti u ponoć
00.15    Sport
00.25    Otvoreni studio - repriza
01.25    Pop mix
02.25    Jukebox
03.00    Priče za dobar dan – repriza
04.00    Ramazanski program. Sehur
04.30    Jukebox
05.00    Narodna muzika 
06.00     Dobro jutro
07.00    Vijesti
07.10    Sport 
08.00    Vijesti
09.00    Vijesti 
10.00    Vijesti
10.03    Kultura, umjetnost
11.00    Vijesti
11.03     Hit mix
12.00     Vijesti u podne
12.15    Bh muzika
13.00    U fokusu
14.00    Vijesti
15.00    Vijesti
15.05    Aktuelno na FR – kontakt program
15.30    Bh. Muzika balade
16.00    Nacionalne manjine
16.30    Hit mix - balade
17.00    Vijesti u 5 
17.30    Sport na FR
18.00    Kultura, umjetnost - repriza 
19.00    Vijesti
19.03    Jukebox
19.15    Ramazanski program-Iftar 
20.00    Vijesti
20.03   Long play jazz
21.00    Vijesti
21.03    Muzička poliklinika
22.00    Vijesti
22.15    Bh muzika
22.30    Region pop 
23.00    Radio roman: Ponornica – IV epizoda

Petak, 16.04.2021.

00.00    Vijesti u ponoć
00.15    Sport
00.25     Blues N Time - repriza
01.25    Pop mix
02.25    Jukebox
03.00    Kultura ,umjetnost – repriza 
04.00    Ramazanski program-Sehur
04.30    Jukebox
05.00    Narodna muzika 
06.00     Dobro jutro
07.00    Vijesti
07.10    Sport
08.00    Vijesti
09.00    Vijesti 
10.00    Vijesti
10.03    Natura magazin 
11.00    Vijesti
11.03    Hit mix
12.00     Vijesti u podne
12.15    Bh. Muzika - hitovi
13.00    U fokusu
14.00    Vijesti
15.00    Vijesti
15.05    Intervju na FR
15.30    Bh.muzika - balade
16.00    Vrijeme, ljudi, običaji
16.30     Hit-mix balade
17.00    Vijesti u 5 
17.30    Sport na FR
18.00   Natura magazin - repriza
19.00    Vijesti
19.03    Jukebox
19.15    Ramazanski program-Iftar 
20.00    Vijesti
20.03   Moje pjesme, moji snovi
21.00    Vijesti
21.03    Muzika miliona
22.00    Vijesti
22.15    Bh muizika
22.30    Region pop 
23.00    Radio roman: Ponornica  – V epizoda 

Subota, 17.04.2021.

00.00    Vijesti u ponoć 
00.15    Sport
00.25    Long play jazz  – repriza
01.25    Pop mix
02.25    Jukebox 
03.00    Natura magazin –repriza
04.00    Ramazanski program-Sehur
04.30    Jukebox
05.00    Narodna muzika 
06.00     Dobro jutro
07.00    Vijesti
07.10    Sport
08.00    Vijesti     
09.00    Vijesti 
10.00    Vijesti
10.03    Riznica znanja- repriza
11.00    Vijesti
11.03     Hit mix
12.00    Vijesti u podne
12.15    Bh.muzika hitovi
13.00    U fokusu
14.00    Vijesti
15.00    Vijesti
15.05    Fonograf 
16.00    Radio razglednica
16.30    Hit mix balade 
17.00    Vijesti u 5 
17.30    Sport na FR
18.00   Nacionalne manjine – repriza
18.30   Hit mix balade
19.00    Vijesti
19.03    Jukebox
19.20    Ramazanski program- Iftar
20.00    Vijesti
20.03    Večernji radio razgovori- repriza
21.00    Vijesti
22.00    Vijesti
22.15    Bh.muzika
22.30    Region pop 
23.00   Radio drama: Al Mukaffa

Nedjelja, 18.04.2021.

00.00    Vijesti u ponoć
00.15    Sport
00.25    Moje pjesme moji snovi  – repriza
01.25    Pop mix
02.25    Jukebox
03.00    Vrijeme, ljudi, običaji – repriza
03.30    Hit mix balade
04.00    Ramazanski program- Sehur
04.30    Jukebox
05.00    Narodna muzika 
06.00     Dobro jutro
07.00    Vijesti
08.00    Vijesti
09.00    Vijesti 
10.00    Vijesti
10.03    Riznica znanja
11.00    Vijesti
11.03     Hit mix
12.00    Vijesti u podne
12.15    Bh.muzika hitovi
13.00    U fokusu
14.00    Vijesti
15.00    Vijesti
15.05    Moj život je muzika
16.00    Vladari  Bosne- - repriza
16.30    Hit mix  balade
17.00    Vijesti u 5 
17.30    Sport na FR
18.00   Bosna srebrena 
18.30   Muzika meridijana
19.00    Vijesti
19.03    Jukebox
19.20    Ramazanski program- Iftar
20.00    Vijesti
20.03    Radio razglednica-repriza 
20.30    Region pop
21.00    Vijesti
21.03    Pop rok legende
22.00    Vijesti
22.15    Bh.muzika   
22.30    Region pop 
23.00   Radio dokument

radio FTV emisije
Emisije FTV emisije Dnevnik 1 dnevnik Dnevnik FTV
0 14.04.2021 13:13
gluma glumci radio Federalni radio Radio Federacije BiH Priče za dobar dan
0 14.04.2021 13:08
Vijesti Vijesti u 12 Radio Federacije BiH Federalni radio radio
0 14.04.2021 13:05
Moj život je muzika radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 12.04.2021 15:25
Dnevnik FTV dnevnik Dnevnik 1 Emisije FTV emisije
0 12.04.2021 13:35
Riznica znanja radio Federalni radio Radio Federacije BiH Latinski jezik
0 12.04.2021 13:12