Program radija

Program radija

PROGRAMSKA SHEMA

PONEDJELJAK

00.00   Vijesti u ponoć
00.15   Sport
00.25   Pop rock mix
02.00   Jukebox
03.00   Muzika svijeta
04.00   Bh. muzika
05.00   Narodna muzika
06.00   Dobro jutro
            07.00   Vijesti
            07.10   Sport
            08.00   Vijesti  
09.00   Vijesti
09.03   Bh. muzika
10.00   Vijesti
10.03   Ljudska prava
11.00   Vijesti
11.03   Hit mix
12.00   Vijesti u podne
12.15   Bh muzika
13.00   U fokusu
            14.00   Vijesti
15.00   Vijesti
15.05   Intervju na FR
15.30   Bh. muzika
16.00  Žene u Srednjovjekovnoj Bosni
16.30   Hit mix balade
17.00   Vijesti u 5
17.30   Sport magazin
18.00   Ljudska prava - rp
19.00   Vijesti
19.03   Zvukopis
19.30   Muzika meridijana
20.00   Vijesti
20.03   Moj život je muzika -
rp
21.00   Vijesti
21.03   Jukebox
22.00   Vijesti
22.15   Bh muzika
22.30   Region pop
23.00   Dramski program

 

 

UTORAK

00.00   Vijesti u ponoć
00.15   Sport
00.25   Intervju na FR- rp
00.55   Ljudska prava - rp
01.25   Pop mix
02.25   Jukebox
03.00   Muzika svijeta
04.00   Bh. muzika
05.00   Narodna muzika
06.00   Dobro jutro
            07.00   Vijesti
            07.10   Sport
            08.00   Vijesti  
09.00   Vijesti
09.03   Bh muzika
10.00   Vijesti
10.03   Porodični magazin
11.00   Vijesti
11.03   Hit mix
12.00   Vijesti  u podne
12.15   Bh muzika
13.00   U fokusu
            14.00   Vijesti
15.00   Vijesti
15.05   Intervju na FR
15.30   Bh.muzika
16.00   S ove strane -rp
16.30   Hit-mix balade
17.00   Vijesti u 5
17.30   Sport na FR
18.00   Porodični magazin - rp
19.00   Vijesti
19.03   Islamske teme
19.30   Muzika meridijana
20.00   Vijesti
20.03   Fonograf – rp
21.00   Vijesti
21.03   Zvukopis
21.30   Muzika meridijana
22.00   Vijesti
22.15   Bh muzika
22.30   Region pop
23.00   Dramski program

 

SRIJEDA

00.00   Vijesti u ponoć
00.15   Sport
00.25   Intervju na FR- rp
00.55   Porodični magazin- rp
01.25   Pop  mix
02.25   Jukebox
03.00   Muzika svijeta
04.00   Bh. muzika
05.00   Narodna muzika
06.00   Dobro jutro
            07.00   Vijesti
            07.10   Sport
            08.00   Vijesti  
09.00   Vijesti
09.03   Bh. muzika
10.00   Vijesti
10.03   Jukebox
11.00   Vijesti
11.03   Hit mix
12.00   Vijesti u podne
12.15   Bh. muzika
13.00   U fokusu
            14.00   Vijesti
15.00   Vijesti
15.05   Intervju na FR
15.30   Bh muzika -balade
16.00   Otvoreni studio
17.00   Vijesti u 5
17.30   Sport magazin
18.00    Jukebox
19.00   Vijesti
19.03   Emisija za Katolike
19.30   Muzika meridijana
20.00   Vijesti
20.03   Večernji radio razgovori
21.00   Vijesti
22.00   Vijesti
22.15   Bh muzika
22.30   Region pop
23.00   Dramski program

 

 

     

ČETVRTAK

00.00   Vijesti u ponoć
00.15   Sport
00.25   Intervju na FR- rp
01.25   Pop mix
02.25   Jukebox
03.00   Muzika svijeta
04.00   Bh. muzika
05.00   Narodna muzika
06.00   Dobro jutro
            07.00   Vijesti
            07.10   Sport
            08.00   Vijesti
09.00   Vijesti
09.03   Bh muzika
10.00   Vijesti
10.03   Kultura, umjetnost
11.00   Vijesti
11.03   Hit mix
12.00   Vijesti u podne
12.15   Bh. muzika
13.00   U fokusu
            14.00   Vijesti
15.00   Vijesti
15.05   Intervju na FR
15.30   Bh. muzika
16.00   Nacionalne manjine
16.30   Hit mix - balade
17.00   Vijesti u 5
17.30   Sport na FR
18.00   Kultura, umjetnost- rp
19.00   Vijesti
19.03   Otvoreni studio- rp
20.00   Vijesti
20.03   Long play jazz
21.00   Vijesti
21.03   Muzička poliklinika
22.00   Vijesti
22.15   Bh. muzika
22.30   Region pop
23.00   Dramski program

 

 

PETAK

00.00   Vijesti u ponoć
00.15   Sport
00.25   Intervju na FR- rp
01.25   Kultura, umjetnost -rp
02.25   Jukebox
03.00   Muzika svijeta
04.00   Bh. muzika
05.00   Narodna muzika
06.00   Dobro jutro
            07.00   Vijesti
            07.10   Sport
            08.00   Vijesti
09.00   Vijesti
09.03   Bh muzika
10.00   Vijesti
10.03   Natura magazin
11.00   Vijesti
11.03   Hit mix
12.00   Vijesti u podne
12.15   Bh. muzika - hitovi
13.00   U fokusu
            14.00   Vijesti
15.00   Vijesti
15.05   Intervju na FR
15.30   Bh.muzika – balade
16.00   Čitajmo knjige
16.30   Hit-mix balade
17.00   Vijesti u 5
17.30   Sport na FR
18.00   Natura magazin- rp
19.00   Vijesti
19.03   Bosna Srebrena
19.30   Muzika meridijana
20.00   Vijesti
20.03   Moje pjesme, moji
snovi
21.00   Vijesti
21.03   Jukebox
22.00   Vijesti
22.15   Bh. muzika
22.30   Region pop
23.00   Dramski program

 

SUBOTA

00.00   Vijesti u ponoć
00.15   Sport
00.25   Intervju na FR– rp
00.55   Natura magazin- rp
01.25   Pop mix
02.25   Jukebox
03.00   Muzika svijeta
04.00   Muzički program: Bh.
muzika
05.00   Narodna muzika
06.00   Dobro jutro
            07.00   Vijesti
            07.10   Sport
            08.00   Vijesti  
09.00   Vijesti
09.03   Bh muzika
10.00   Vijesti
10.03   Riznica znanja
11.00   Vijesti
11.03   Hit mix
12.00   Vijesti u podne
12.15   Bh. muzika hitovi
13.00   U fokusu
14.00   Vijesti
15.00   Vijesti
15.05   Fonograf
16.00    S ove strane
16.30   Hit mix balade
17.00   Vijesti u 5
17.30   Sport na FR
18.00   Nacionalne manjine – rp
18.30   Hit mix balade
19.00   Vijesti
19.03   Long play jazz – rp
20.00   Vijesti
20.03   Večernji radio razgovori -
rp
            21.00   Vijesti
22.00   Vijesti
22.15   Bh. muzika
22.30   Region pop
23.00   Radio drama

NEDJELJA

00.00   Vijesti u ponoć
00.15   Sport
00.25   S ove strane - rp
00.55   Pop rock mix mix
02.00   Jukebox
03.00   Muzika svijeta
04.00   Bh. muzika
05.00   Narodna muzika
06.00   Dobro jutro
            07.00   Vijesti
            08.00   Vijesti
09.00   Vijesti
09.03   Bh. muzika
10.00   Vijesti
10.03   Riznica znanja
11.00   Vijesti
11.03   Hit mix
12.00   Vijesti u podne
12.15   Bh. muzika hitovi
13.00   U fokusu
14.00   Vijesti
15.00   Vijesti
15.05   Moj život je muzika
16.00   Žene u Srednjovjekovnoj Bosni-rp
16.30   Hit mix  balade
17.00   Vijesti u 5
17.30   Sport na FR
18.00   Bosna Srebrena- repriza
18.30   Muzika meridijana
19.00   Vijesti
19.03   Moje pjesme moji snovi -rp
20.00   Vijesti
20.03   Muzička poliklinika –repriza
21.00   Vijesti
21.03   Jukebox
22.00   Vijesti
22.15   Bh. muzika
22.30   Region pop
23.00   Dokuemntarni program
22.00   Vijesti
22.15   Bh. muzika
22.30   Region pop
23.00   Dramski program

   
radio FTV emisije
Kina federalna TV FTV
0 09.03.2024 21:09
FTV BHRT Džemal Šabić Belmin Karamehmedović RTV taksa RTVFBIH
0 28.02.2024 15:41
JP Elektroprivreda BiH RTV taksa FTV BHRT
0 23.02.2024 19:21
BHRT FTV RTV taksa Belmin Karamehmedović Džemal Šabić Trojka
0 12.01.2024 17:06