Pravoslavlje u Stocu

Saborni hram Vaznesenja Gospodnjeg u Stocu  obnovljen 1870. godine. Hram je u ratu 1991-1995. pretrpio veliku štetu i gotovo sve osim golih zidova je uništeno i pokradeno. Ikone na ikonostasu su bile starije od hrama i poticale su iz 18. vijeka.

U blizini Daorsona u selu Ošanjići, udaljenom 3 km od Stoca, nalazi se pravoslavna crkva sv. Petra i Pavla iz 1505. godine. Pretpostavlja se da naziv Ošanići ili kako ga mještani nazivaju Ošanjići, dolazi od perzijskog Hoš ana/e ili Dobri ljudi. Pred crkvenim vratima nalazi se nadgrobna ploča s natpisom vojvode Radosava Hrabrena koji je bio ktitor crkve (“A se leži vojvoda Radosav Hrabren”). Kod crkve se nalaze i dvije kamene ili sudačke stolice uklesane u žive stijene koje su suštinski simbol vlasti i ugleda feudalnog društvenog sloja. Prema narodnoj predaji služile su uglednim feudalcima da na njima sjede, obavljaju sudačke funkcije i vrše suđenje nad optuženim. Njihov značaj se ogleda u tome što se smatra da je grad Stolac svoje današnje ime dobio po ovim sudačkim stolicama.

Autor: Himzo Mihaljević

federalna.ba

Stolac