“Porodični magazin” u svijetu kreacija žene koje ima… Marija Dujmović na obalama žubora Lašve svoga Travnika…

Urednica i voditeljica emisije Aida Hadžiabdić

“Ne postoje četiri strane svijeta, nego samo jedna, a ta nema imena. Ne zna se i ne pita se više šta je dole a šta gore, šta iza a šta ispred. Živ sam, ali u svijetu poremećenih odnosa i dimenzija, bez mjere i vidjela. I Jelena je prisutna, ali samo utoliko što znam da negdje pruža ruku kojom hoće nešto da mi doda. I ja živo želim da podignem desnicu i primim sitan, nevidljiv predmet koji mi nudi. Tako ostajemo dugo u tom bolnom položaju jednog započetog i jednog nerođenog pokreta, a ne znamo gdje smo ni na čemu smo, ko smo ni kako se stvarno zovemo. Ono što je živo i jasno u mojoj svijesti, to je naša želja koja je jedna. Po toj želji i znamo da postojimo, ona je jedino što nas vezuje i sve što znamo jedno o drugom. U tom položaju se ne može izdržati dugo; iz njega vode dva puta: ili u potpunu nesvijest ili u buđenje. Ovoga puta se budim. Budim se u svijet svoga sadašnjeg života, znači: u svijet bez Jelene. Živim sa ljudima, krećem se među predmetima, ali nju ne može ništa više da dozove. Između nas je uvijek bilo tako: kada je nema, onda je nema kao da se zaista nikad, nikad više neće pojaviti, a kada je tu, onda je prisutna tako kao da je to najprirodnija stvar na svijetu i kao da će dovijeka i bez promjene ostati tu…“

“Da, ničeg nije bilo i ničeg nema, jasnog i sigurnog, ali ništa nije izgubljeno ili isključeno, nepovratno i potpuno. Znam da u svijetu ima mnogo napola otvorenih prozora u koje kuca proljećni vjetrić, sunčevih odbljesaka na metalu i u vodi, praznih sjedišta u kupeima, ustalasanih povorki i obasjanih lica u prolazu. Slutim i hiljade drugih nepoznatih mogućnosti i prilika. Znam da se svuda i svagda može javiti Jelena, žena koje nema. Samo da ne prestanem da je iščekujem!” - pisao je o svojoj Jeleni - ženi koje nema, književnik Ivo Andrić uz čiju rodnu kuću je osjetila i svoju ljubav žena koje ima - Marija Dujmović, rođena u Jajcu, voljena u Travniku uz životne tokove svoje Plive, svoga Vrbasa, svoje Lašve, kao dijete u kraljevskom gradu i kao žena u vezirskom pod bosanskohercegovačkim nebeskim svodom...

“Porodični magazin”, utorkom od 10 do 11, repriza od 18 do 19 sati.