“Porodični magazin” o putu posvojenja djece u Bosni i Hercegovini i putu ljubavi i istine s kojom trebaju odrastati…

Urednica i voditeljica emisije Aida Hadžiabdić

 

"Jedina važna stvar, kada budemo odlazili, bit će tragovi ljubavi što ćemo ih ostaviti za sobom..."

 

Albert Schweitzer

 

"U Centru za socijalni rad KS-a postoji lista podnositelja zahtjeva za usvajanje iz cijele BiH i cijelog svijeta. Što se tiče djece sa područja KS-a slična je situacija kao u Banjoj Luci. Djeca da bi bila u procesu potpunog usvojenja trebaju ispunjavati uslove. Najveća poteškoća u tome jesu biološki roditelji jer po Porodičnom zakonu FBiH oni trebaju dati svoj pristanak za potpuno usvojenje. Ukoliko nisu živi djeca imaju staratelja, a ukoliko izbjegavaju svoju obavezu u smislu davanja pristanka za potpuno usvojenje u tom slučaju se pokreće postupak radi oduzimanja roditeljskog staranja. Međutim, Porodični zakon FBiH je propisao da u procesu oduzimanja potpunog roditeljskog staranja biološki roditelji opet imaju mogućnost da vrate roditeljskog staranja ako promijene okolnosti življenja. Oduzimanjem roditeljskog staranja ostaje i obaveza izdržavanja djece od bioloških roditelja tako da uvijek imate tu sponu. Što se tiče postupka potpunog usvojenja praksa je pokazala, u najboljem interesu djeteta je kada biološki roditelji daju pristanak za potpuno usvojenje djeteta. Potpuno usvojenje je neraskidiva veza, potpuno usvojenje je ravno krvnom srodstvu. Nepotpuno usvojenje je raskidivo. Potpuno usvojenje djeca su do 10 godina, nepotpuno usvojenje djeca preko 10 godina. U Kantonu Sarajevo je prošle godine usvojeno petero djece. Bilo je perioda kada je bio i manji i veći broj..." -  navodi Draženka Osmanspahić iz Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo.

“Iz godine u godinu imamo porast broja zahtjeva za usvojenje. Zainteresovani par koji želi usvojiti dijete obraća se Centru za socijalni rad u svom mjestu prebivališta. Svi zainteresovani parovi osim matičnom centru za socijalni rad mogu da se obrate i svim ostalim centrima za socijalni rad na području RS-a, ali i FBiH. To je neki prvi korak kako bi se dalje ušlo u proceduru procjene da li ispunjavaju zakonske uslove. Daleko je veći broj tih zahtjeva. Mi smo primijetili trend iz godine u godinu porasta broja zahtjeva za usvojenje. U banjalučkom Centru se na godišnjem nivou podnese bar 30-ak. A realizovanih usvojenja bude možda jedno, a nekada nijedno tokom godine. Trenutno imamo sigurno 150 zahtjeva koji pravno ispunjavaju uslove, ali pravno podobne djece za usvajanje u ovom trenutku nemamo. Nekada su motivi da osigurate brigu o sebi kada dođete u pozne godine ili žele da regulišu neki status ili zbog očekivanja okoline, a ne zbog toga što je to njihova istinska, stvarna želja. Tu je posebno važna procjena psihologa i socijalnog radnika…" – navodi Sanela Trivundža iz Centra za socijalni rad Banja Luka.

Osmanspahić podsjeća kako je jako važno da dijete odrasta sa istinom da je usvojeno. Pojašnjava da je Porodični zakon FBiH propisao da se prije usvojenja dijete smješta u porodicu budućih usvojitelja u periodu od šest mjeseci.

"Stručni tim provjerava praćenje adaptacionog perioda na način da posjećuje dijete u porodici, da obavlja razgovore sa budućim usvojiteljima i djetetom, da prati razvoj djeteta kroz cijeli taj period. to je proces prilagođavanja djeteta u porodicu budućih usvojitelja. Stručni tim uvijek donosi odluku u najboljem interesu djeteta…"

Osmanspahić dodaje da je Porodični zakon FBiH tačno propisao da su usvojitelji do sedme godine života djeteta dužni reći djetetu istinu da je usvojeno… "Jako je važno da dijete odrasta sa tom istinom."

 

O procesu usvajanja djece u Bosni i Hercegovini sa Draženkom Osmanspahić iz Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo i Sanelom Trivundža iz Centra za socijalni rad Banja Luka razgovarala je kolegica Nikolina Veljović

 

 “Porodični magazin”, utorkom od 10 do 11, repriza od 18 do 19 sati.

Porodični magazin