Poljoprivredna proizvodnja u BiH nije na nivou na kojem bi mogla biti

Detaljnije o projektu EU4Agri i novim prilikama za pokretanje ili unapređenje biznisa koje nudi, u Federaciji danas smo razgovarali sa menadžerom projekta Ismarom Čeremidom.

Pojašnjava da je četverogodišnja inicijativa koju finansira EU u BiH.

"Projekat je krenuo prošle godine sa svojom implementacijom, prije početka pandemije, i trajat će do 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 20 miliona eura. Projekat pokriva čitav sektor poljoprivrede i prehrambene industrije, tako da svako preduzeće koje se bavi, bilo primarnom proizvodnjom ili preradom, može da učestvuje u ovim javnim pozivim koje objavljujemo kroz ovaj projekat. Jedan od glavnih ciljeva projekta je osnaživanje privrednih subjekata i njihovo tehnološko unaprjeđenje kako bi mogli pristupiti tržištima kao što je EU."

Navodi da projekat ima niz javnih poziva,te da je važno napomenuti da pokrivaju sve sektore u poljoprivredi.

"Projekat je zamislio prvenstveno da pomaže firmama koje su već, na neki način, stasale, već se bave određenom proizvodnjom. Međutim, imamo i dio projekta koji se odnosi na podršku budućim poduzetnicima, tako da nam je u svakom slučaju u interesu da podržimo i stvaranje novih preduzeća koji će se baviti proizvodnjom u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, i samim tim stimulišemo, pogotovo mlade ljude da krenu u taj biznis, da donesu novi pristup poljoprivrednoj proizvodnji u BiH."

Čeremida kaže da u BiH, kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, ima dosta problema sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima. 

"Pokušavamo da izađemo u susret svima onima koji žele nešto da proizvode, da se bave poljoprivrednom, da im to ne bude neki limitirajući faktor i da mogu da dođu do određenih sredstava. Ova sredstva su zaista značajna za BiH i predstavljaju jednu od rijetkih mogućnosti da poljoprivredni proizvođači dođu do bespovratnih sredstava."

Navodi da su do sada pomogli 30-ak preduzeća.

"Međutim, mi svakih dva mjeseca imamo nove javne pozive. Trenutno smo potpisali 16 novih ugovora ukupne vrijednosti 3,7 miliona maraka. Već naredni mjesec planiramo da objavimo i novi javni poziv za prerađivače koji će biti isto tako značajan za njih i nadamo se da će veliki broj njih pogledati javni poziv i vidjeti da li mogu da podnesu prijave."

Ističe da su proizvođači mesnih proizvoda dosta zastupljeni, te prerađivači mlijeka i mliječnih proizvoda, dok malo manje voća i povrća.

"Više nije dovoljno da dobijete sofisticiranu mašinu, već tu mašinu trebaju pratiti i edukacije uposlenih i čitavog tržišta koje je u čitavom tom lancu. Tako da projekat i kroz različite usluge tehničke pomoći pomaže tim korisnicima da se ojačaju i budu što bolji."

"Veliki je potencijal u čitavoj poljoprivrednoj prozvodnji i jako puno ljudi se bavi i turizmom i poljoprivrednom proizvodnjom, međutim to još uvijek nije na tom nivou na kojem bi možda moglo da bude. Naravno potrebna su tu i značajna ulaganja, ne samo tih ljudi koji se bave, nego od vlasti i lokalnih zajednica", zaključio je Čeremida.

federalna.ba

Ismar Čeremida Federacija danas
Emisije FTV Federacija danas FTV
0 18.08.2022 19:06
Federacija danas
0 17.08.2022 18:24
Federacija danas
0 16.08.2022 18:12
Federalna televizija FTV Federacija danas
0 15.08.2022 17:42
Federacija danas
0 12.08.2022 18:14
Federacija danas
0 11.08.2022 18:15