Počela sjednica Vlade Federacije BiH
(Izvor: Fena)

Počela sjednica Vlade Federacije BiH

Prema usvojenom dnevnom redu, između ostalog, Vlada će razmatrati odluku o utvrđivanju konačnog iznosa sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade nezaposlenim osobama, koju je u skladu s Uredbom o podršci stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Podsjetimo, Uredbom je određeno da Vlada iznos sredstava za isplatu ove naknade utvrđuje nakon što kantonalne službe za zapošljavanje dostave podatke o broju korisnika, a potom ove službe imaju obavezu da najkasnije do 20. decembra ove godine isplate jednokratnu novčanu naknadu od 100 KM na transakcijske račune nezaposlenih osoba.

Na današnjoj sjednici planirano je i donošenje odluke Vlade o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH. Riječ je o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora koji je zaključen na period do 31. decembra 2022. godine. Usaglašeni tekst izmjena i dopuna ovog kolektivnog ugovora rezultat je dijaloga koji je u posljednih mjesec dana vodio Pregovarački tim, formiran od JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, a po zaključku Vlade FBiH, kao i konsultacija sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na dnevnom redu sjednice Vlade su i tri nacrta zakona iz oblasti energetskog sektora u FBiH, a koja su važna i s aspekta usklađivanja s pravnim stečevinama i propisima Evropske unije. To su zakoni o električnoj energiji FBiH, zatim o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, te o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u FBiH.

Prema prijedlogu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada bi trebala utvrditi koeficijent za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2022. godine.

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, planirano je i donošenje odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

federalna.ba/Fena

Vlada FBiH sjednica
Dom naroda FBiH sjednica
0 27.01.2023 14:04
Vijeće sigurnosti UN-a izraelska vojna racija sjednica
0 27.01.2023 11:43
sjednica Predstavnički dom Parlamenta FBiH Zakon o doprinosima
0 26.01.2023 14:22
Predstavnički dom Parlament FBiH sjednica budžet
0 26.01.2023 11:39
Dragan Čović Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vlada FBiH
0 19.01.2023 19:01