Razgovarala Svjetlana Živanov

Ovo društvo biološki ostaje bez mladih ljudi

Novi serijal razgovora sa ljudima koji imaju viziju, uglavnom iz branše kulture, te  svojim radom doprinose razvoju našeg društva. Oni kritički govore o vremenu u kojem živimo, promišljaju o budućnosti i mogućim rješenjima koja bi doprinijela kvalitetnijem zajedničkom životu u našoj zemlji.

Almir Bašović, pisac, profesor na dve fakulteta, dramaturg,  je prvi sugovornik serijela razgovora Skupa zajedno. Problem na koji Almir ukazuje, a koji je teret našeg društva, je taj što naše vođe nemaju viziju budućnosti naše zemlje. Živimo u sadašnjosti, nismo raskrstili sa prošlošću, budućnost nam je maglovita. Da bi doživjeli pročišćenje trebamo razmišljati o podtekstu. Kada bi se politika zaista miješala u kulturu,  to bi bio neki napredak, ističe Almir, no naši političari su elementarno nezainteresirani za umjetnost i kulturu. Piatnje koje je užasno važno je prošlost, jer ona nikada nije završena, niti znam u kojem trenutku može da nam se pojavi u životu. Almir je u svakoj situaciji profesor, naime, on se vrlo rado privatno druži  sa mladim ljudima i cilj mu je  da im probudi strast za čitanjem. Kaže da se svugdje mogu ostvariti čovjekovi snovi, samo je pitanje vremena i rada.