Lejla Hodžić

Otvoreni studio RF: Sve izvjesnije „zeleno svjetlo“ BIH za otvaranje pregovora sa EU

 

Iako je riječ samo o otvaranju pregovora BiH sa Evropskom unijom, i mada predstoji složen i obiman posao za političare i administraciju u našoj državi, to bi moglo biti značajno za pokretanje pozitivnijih procesa u BiH. U emisiji govore Ivana Marić politička analitičarka, profesor Elvis Fejzić i Edo Kanlić TI BIH.

 

Nakon što su dijelom ispunjeni uvjeti, među kojim su

otvaranje pregovora o sporazumu sa Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu - FRONTEX, usvojen zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te usvojen u Vijeću ministara Prijedlog zakona o sukobu interesa po hitnom postupku, koji je već 8. marta pred zastupnicima i delegatima oba doma Parlamentarne skupštine BIH, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Elvis Fejzić gostujući u Otvorenom studiju kaže:

 

„Evidentno je da ovi postavljeni uvjeti koji su u mišljenju Evropske komisije i preporuci navedeni još u novembru 2023. godine, postoji nada da će većina njih biti ispunjena, odnosno neki su već ispunjeni. Dakle, otvoreni su pregovori sa FRONTEX-om, donesen je zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija....Ja sam to najavio i ranije jer sam bio uvjeren, s obzirom da je bio u nekoj fazi usaglašavanja. Dakle vjerujem da će biti vrlo skoro usvojen i ovaj zakon o sprečavanju sukoba interesa. Sasvim je evidentno i dobili smo već takve poruke od ovih ključnih lidera ove velike koalicije da te saglasnosti nema oko zakona o sudovima, ali signali koje dobijamo od ovih važnih evropskih lidera, koji su posljednjih dana posjetili našu državu ukazuju na to da bi i ovi usaglašeni zakoni, bez zakona o sudovima, mogli biti dovoljni da Evropsko vijeće na sjednici 21. marta , donesu odluku o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.“ ocjenjuje profesor Fejzić.

 

„Sve ukazuje na to da ćemo dobiti datum pregovora, a nama ostaju ti zakoni koji su vrlo korisni za BIH, posebno zakoni koji se tiču jačanja pravosuđa ili smanjenja mogućnosti zloupotreba javnih položaja.“


Govoreći o tome Ivana Marić politička analitičarka ističe kako je dobrobit  zakona o sprečavanju sukoba interesa važna  jer više političari neće moći olako kršiti zakone i provoditi zloupotrebe:

 

„Koliko se mi radujemo ovom datumu otvaranja pregovora ostale države nisu ni obilježavale, jer je to samo jedan u nizu koraka koje trebamo napraviti prema Evropskoj uniji . Ali s obzirom da smo mi skoro deset godina imali apsolutni zastoj, mi smo i ovo proslavili kao veliki napredak. Crna Gora je na primjer , 2014. godine otvorila pregovore sa EU pa još nisu ni zatvorili, ja mislim, sva poglavlja, ni dobili neki naredni korak, al Bosna i Hercegovina će to još sporije da radi. I možda će nam trebati čak i više od 10 godina i da možemo zahvaljivati samo geopolitičkoj situaciji što smo i ovo sada dobili bez obzira na to što nismo uspjeli usvojiti uvjete koje je pred nas stavila EU. Nije ni čudo zašto su ovi zakoni prvi, i zašto prethodne vlasti ih nisu uopće htjele razmatrati. To  su zakoni koji najviše zadiru u prava političara, to jest u prava koja su oni sebi preuzeli i zloupotrijebili. Znači prava koja oni ne bi trebali da imaju al su zadržali takvo zakonodavstvo da mogu imati, tako da mogu kompletne porodice raditi, čak 20 il 30 članova jedne porodice da radi na državnim jaslama, da tako to nazovem. I još da ne govorimo koliko je kompanija koje su u vlasništvu bliskih članova porodice političara koje dobijaju poslove milionske vrijednosti.“

 

Transparency International BiH dugi niz godina ukazivao je na neregularnosti i nezakonitosti koje bi se mogle spriječiti zakonom o sukobu interesa. No od 2017. godine zakonsko rješenje u tom smislu, kada je u izradi zakona učestvovao i TI BiH, nikad nije dobilo podršku Parlamentarne skupštine. Analizirajući do sada dostupno o aktu, Edo Kanlić iz TI BiH navodi: 

„Ono što smo do sada uspjeli uočiti jeste da ćemo vjerovatno imati iste probleme kao i kod funkcionisanja imovinskih kartona, te imovinskih kartona u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, s obzirom da nije jasno regulisana saradnja različitih nivoa vlasti kad je riječ o provjeri imovinskih kartona. I što se tiče kaznene politike, ono što je već jasno je da će razrješenje sa funkcije, u slučaju dokazivanja sukoba interesa biti donošeno jednoglasno. A to već sada možemo jasno reći da ne možemo očekivati da će iko biti razriješen ako se takve odluke donose jednoglasno. Ono na šta smo najviše upozoravali jeste ta procedura i ono što je trebalo biti iznimka, jeste to donošenje zakona po hitnoj ili skraćenoj proceduri, u Bosni i Hercegovini postalo je praksa. Nažalost praksa na koju mi moramo pristajati jer se koristi ovaj pritisak koji imamo pred odluku Evropskog vijeća, koja će se desiti 21. marta. I već smo negdje dobili atmosferu u javnosti da sve završava, da svijet staje 21. marta. To apsolutno nije tačno jer pravi posao tek počinje kad kroz proces skrininga vidimo šta BIH sve treba uraditi kako bi uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Evropske unije.“  

 

Otvoreni studio poslušajte na linku federalna.ba

 

Otvoreni studio Federalni radio
sport Federalni radio
0 21.05.2024 23:16
Vijesti u 22 Federalni radio
0 21.05.2024 22:45
sport Federalni radio
0 21.05.2024 17:40
Vijesti u 17 Federalni radio
0 21.05.2024 16:53
sport Federalni radio
0 21.05.2024 00:03
Vijesti u 22 Federalni radio
0 20.05.2024 22:31