Otvoreni studio, 14.11.2023.

Novi granski kolektivni ugovor za oblast metalskog sektora, visina  cijene satnice, pregovori sa poslodavcima, te najavljeni generalni štrajk u kompaniji „ArcelorMittal“ Zenica kao i aktuelna pitanja iz metalskog sektora, tema su ovog izdanja Otvorenog studija. U emisiji govore Rašid Fetić, predsjednik Sindikata u kompaniji „ArcelorMittal“ Zenica, Almir Salihović, predsjednik Sindikata metalaca Federacije BiH, Miralem Topalović, predsjednik Sindikata u kompaniji „CIMOS“ Gradačac, Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, Adem Hanić, direktor kompanije „TMD“ Gradačac, član Udruženja poslodavaca Federacije i član pregovaračkog tima ovog Udruženja.

Kolektivni ugovor koji je na snazi za oblast metalskog sektora definirao je cijenu najniže satnice na 4,40 KM što je 774,40 KM mjesečno. No, u Sindikatu smatraju da je neophodno povećati cijenu satnice s obzirom na ukupna povećanja životnih troškova. Oko 9.000 radnika radi u metalskom sektoru u ZDK, a polovinu ih zastupa sindikat, što je od 4.000 do 4.500 ljudi. Prosječna plaća u 2022. godini je bila 940 KM. U Sindikatu kažu da su, prema statističkim podacima, poslodavci ostvarili čist profit od 820 miliona KM što je porast za 60 procenata u odnosu na 2021. godinu, a 120 procenata više u odnosu na 2022. godinu, kažu u Sindikatu metalaca. U Udruženju poslodavaca kažu da nisu doneseni zakoni za rasterećenje privrede, najavljeno je poskupljenje električne energije, a proizvodi iz Evrope nisu zbog cijena konkurentni na svjetskom tržištu.

Od 19 oblasti gdje se vrši statistika, u 11 sektora radnici imaju manju plaću od prosjećne plaće u Federaciji, a kada je u pitanju broj radnika koji rade u ovim granama, to je 375.548 radnika, od ukupno 540 hiljada radnika u Federaciji, tvrde u Sindikatu.

Zbog zahtjeva za povećanje satnice, generalni štrajk za 20. novembra  najavili su uposlenici kompanije „ArcelorMittal“ Zenica, koja je članica Sindikata metalaca, a Uprava kompanije odbila je povećati  cijenu rada u skladu sa zahtjevom Sindikata, jer više od hiljadu  radnika su kvalificirani radnici koji za 165 sati imaju početnu plaću od 943 KM, što je neprihvatljivo nasuprot izuzetnim rezultatima, te dobiti koja je veća od 200 miliona KM. Prosječna plaća u ovoj kompaniji je 1.450 KM, ali 70 posto ih ima manju plaću. Trenutno radi 2.195 radnika, a 2008. godine radilo ih je oko 3.900.

Otvoreni program