Omladinska organizacija “Iskoristi dan” – kreativni kutak mladosti Ilijaša

"Bez obzira na mogućnosti koje nudi obrazovni sistem u našoj zemlji, uključujući sve nastavne i vannastavne aktivnosti, kod mladih ljudi se vrlo često javlja potreba za dobijanjem dodatne pedagoške i psihosocijalne podrške kao i podrške njihovom učešću u društvenim procesima. Osim toga, mladi žele unaprijediti i svoj sportski ali i zabavni dio života, razvijajući svoje lijepe kreativne ili umjetničke vještine. Omladinska organizacija simboličnog naziva ‘’Iskoristi dan - Carpe diem’’ zastupa interese mladih i pruža potrebnu podršku u razvoju njihovih kapaciteta. Naša misija je da, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim regulativama i propisima, aktivno djelujemo sa lokalnim vlastima i drugim udruženjima kako bi kreirali pogodniju klimu za razvoj kapaciteta mladih na području Općine Ilijaš..." - navodi psihologinja Elma Čutura, predsjednica Omladinske organizacije "Iskoristi dan" uz članicu i volonterku Aišu Valjevac.

Urednica i voditeljica emisije Aida Hadžiabdić

"Biti mlad znači vjerovati u čudo da je i nemoguće moguće." - Phil Bosmans

“Porodični magazin”, utorkom od 10 do 11, repriza od 18 do 19 sati.

Porodični magazin