Odgođeno ročište po tužbi Dževada Kormana, smijenjenog direktora UP MUP-a TK-a
(Izvor: Arhiv)

Odgođeno ročište po tužbi Dževada Kormana, smijenjenog direktora UP MUP-a TK-a

Za danas zakazano ročište u Općinskom sudu Tuzla za glavnu raspravu u predmetu po tužbi Dževada Kormana iz Tuzle, protiv Tuzlanskog kantona, a radi poništenja odluke o njegovoj nezakonitoj smjeni sa pozicije direktora Uprave policije MUP TK je odgođeno.

Kako je usmeno obaviješten Kormanov advokat Damir Alić, ročište je odgođeno zbog činjenice da vještakinja nije vratila spis sudu.

Online uvidom u CMS, advokat Dževada Kormana je utvrdio da je vještakinja preuzela spis prije mjesec dana.

Na ročištu su trebali biti saslušani tužitelj Dževad Korman i četiri svjedoka, bivši članovi Nezavisnog odbora koji su pratili njegov rad u 2019. godini.

''Vještačenje nije komplicirano i radi se o formalnoj procesnoj radnji za koju nije potrebno posebno vrijeme, a na prethodnom pripremnom ročištu je dogovoreno da vještakinja bude pozvana da iznese nalaz za dan 13. 11 .2020. godine. Današnje ročište je trebalo biti prvo i posljednje za glavnu raspravu jer su svi svjedoci pozvani i trebala je biti iznesena završna riječ budući da se radi o radnom sporu koji je HITAN po Zakonu (a traje već 10 mjeseci)'', pojašnjava advokat Damir Alić.

''Ovu činjenicu (dokaz koji treba biti izveden) Sud nije provjerio u zakonom propisanom roku nego jedan dan prije samog suđenja, što je zaista potpuno iracionalno ako se zna da se radi o osjetljivom suđenju sa jasnim političkim konotacijama i utjecajima Vlade TK'', navodi Alić.

Budući da se, kako smatra Alić u ovom slučaju radi o kršenju prava tužitelja Dževada Kormana na suđenje u razumnom roku, pozvao je Misiju OSCE u BiH da u okviru svog mandata poduzme radnje na provjeri iznesenih informacija, kontaktira predsjednika Suda i postupajuću sutkinju, jer je očigledno da se u konkretnom slučaju krše procesna pravila na štetu stranaka u postupku iz nepoznatih razloga.

federalna.ba/Dino Durmić