Običaji i vjerovanja u sjeverozapadnoj Bosni

U ovoj Radio razglednici govorimo o običajima koji su zastupljeni u sjeverozapadnoj Bosni, koje je oduvijek bilo kolijevka bogate narodne baštine. Bez obzira da li je riječ o običajima čiji je osnov vjera ili čisto praznovjerje, ljudi su, sa koljena na koljeno, prenosili navike njihovih pradjedova, nastojeći u svoj život dovesti harmoniju sa prirodnim silama koje predstavljaju „vječnu tajnu“.

Neki od njih vežu se za brak i njegovu sudbinu, a neki za rituale koji prate početak života djeteta, posebno u periodu prvih 40 dana. O svemu opširnije u novoj Radio razglednici...

Indira Šehić

radio Federalni radio Radio razglednica Radio Federacije BiH BiH
Sport 3 sport radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 26.07.2021 22:55
Vijesti Vijesti u 22 radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 26.07.2021 22:50
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Vijesti Vijesti u 17
0 26.07.2021 17:50
NSRS Valentin Inzko visoki predstavnik Visoki predstavnik u BiH radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 26.07.2021 17:48
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Aktuelnosti vakcina vakcinacija vakcine vakcinisanje
0 26.07.2021 17:46
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Mostar
0 26.07.2021 17:40