Naučnicima iz dijaspore omogućiti da drže predavanja u BiH

BiH ima potencijala za razvoj nauke i tehnologije, smatra prof.dr. Ismar Volić profesor matematike pri Wellesley College-u i osnivač Instituta za matematiku i demokratiju.

“Volio bih da živimo u društvu koje smatra nauku i istraživački rad toliko bitnom da po svaku cijenu pronalazi način da je podrži, čak i ako se ona na prvi pogled ne čini isplativom. Međutim, to nije realnost, pogotovo ne u BiH“, kazao je dr Volić.

Rješenje vidi u spajanju talenta i akademske tradicije sa potrebama tržišta, koje sve više traži sofisticiranu nauku za svoj razvoj. U tom smislu navodi primjer Estonije, koja je devedesetih uložila sredstva u STEM obrazovanje i istraživanje, privukla tehnološke kompanije i sada cvjeta kao silikonska dolina Evrope.

„Onima koji se bave naukom, ili koji razmišljaju o tome, se mora omogućiti da to stvarno rade, da imaju uslove i da sebi mogu obezbjediti pristojnu egzistenciju. Oni koji pomjeraju granice ljudskog znanja treba da se stave na pijedestal, da se na njih baci svjetlo. Kriteriji se, takođe, moraju podići, ne samo za kvalitet naučnog rada, nego i za one koji prenose znanje na našu djecu, za nastavno osoblje. Postoji jasna korelacija između vrhunskih svjetskih sistema obrazovanja i kvaliteta nastavnika.

Neka od rješenja su da naučnici iz dijaspore budu angažovani na bh. univerzitetima i da mentorišu studente, ali i da mladi ljudi iz BiH mogu odlaziti u inostranstvo na studije i usavršavanje.

Volić smatra da bi naučnicima iz dijaspore trebalo omogućiti da drže predavanja i kurseve po cijeloj BiH, da budu članovi savjetodavnih tijela i da imaju glas u reformama visokog obrazovanja.

Prof. dr.Volić je aktivno uključen u rad Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS) koja organizuje veliku godišnju konferenciju „Dani BHAAAS-a u BiH“ sa desetinama simpozija iz medicine, tehničkih i prirodnih nauka, društvenih nauka, kao i brojnim umjetničkim događajima.

Funkcionisanje demokratije u društvu je jedini način da BiH postane uistinu i društvo znanja jer treba znati da se svi demokratski procesi i alati, od kojih su izbori svakako najznačajniji, mogu unaprijediti upravo metematikom.

( Dunja Jelovac )