Mreža, 23.11.2021.

Dijeli li međunarodna zajednica na tajnim sastancima imovinu Bosne i Hercegovine u korist Republike Srpske? Kako se neusvojeni Aprilski paket već primjenjuje? Treba li nam novi referendum i o čemu? Za Mrežu odgovara Haris Silajdžić. Kako je živjeti, raditi i patiti u Velikoj Kladuši, ratnom plijenu Fikreta Abdića, i jedinom bh. getu? Lični interes iznad interesa naroda. Kako su Bošnjaci u Posavskom kantonu diskriminirani od HDZ-a i probosanskih stranaka?

federalna.ba

Mreža
Mreža
0 17.05.2022 22:19
Mreža Vijeće sigurnosti UN
0 17.05.2022 22:00
Mreža Višegrad
0 17.05.2022 21:43
Zaklopača zločin Mreža
0 17.05.2022 20:27
vize ukidanje vize Kosovo Bosna i Hercegovina Mreža
0 10.05.2022 22:22
Mreža
0 10.05.2022 22:06