Mreža, 23.11.2021.

Dijeli li međunarodna zajednica na tajnim sastancima imovinu Bosne i Hercegovine u korist Republike Srpske? Kako se neusvojeni Aprilski paket već primjenjuje? Treba li nam novi referendum i o čemu? Za Mrežu odgovara Haris Silajdžić. Kako je živjeti, raditi i patiti u Velikoj Kladuši, ratnom plijenu Fikreta Abdića, i jedinom bh. getu? Lični interes iznad interesa naroda. Kako su Bošnjaci u Posavskom kantonu diskriminirani od HDZ-a i probosanskih stranaka?

federalna.ba

Mreža
Mreža
0 30.11.2021 22:03
Mreža
0 30.11.2021 22:01
Mreža Mostar
0 30.11.2021 21:35
Mreža Posavski kanton
0 23.11.2021 21:55
Mreža Fikret Abdić
0 23.11.2021 21:53