Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde i Misija OSCE-a u BiH potpisali sporazum o saradnji
(Izvor: Fena/Elma Geca)

Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde i Misija OSCE-a u BiH potpisali sporazum o saradnji

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kuturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Adisa Alikadić-Herić i šef Misije OSCE-a u BiH - Terenski ured Foča, Marija Mirceska potpisale su danas Memorandum o razumijevanju s ciljem provedbe kurikularne reforme zasnovane na ishodima učenja u obrazovnim ustanovama na području tog kantona.

Podršku aktivnostima koje su rezultirale potpisivanjem ovog dokumenta pružila je i Vlada BPK Goražde, a potpisivanju je prisustvovao i premijer BPK Goražde Edin Ćulov. Ovom prilikom je istaknuto da će planovi i programi obrazovanja biti revidirani i prilagođeni sadašnjem vremenu i potrebama.

Naglašeno je da je riječ o vrlo značajnom procesu, a u skladu s potpisanim dokumentom, strane potpisnice će biti posvećene partnerstvu i pružati podršku i pomoć u provedbi dogovorenog plana aktivnosti koje će se poduzimati do kraja decembra 2024. godine.

- Radi se o kurikularnoj reformi koja podrazumijeva definisanje poboljšanja kvaliteta obrazovanja preko definisanja ishoda učenja u kojem se akcenat stavlja na učenike i ishode učenja, umjesto, kako je to do sada bila praksa, na sadržaj iz udžbenika. Mi koristimo priliku da pozovemo nastavni kadar i eksperte da uzmu aktivno učešće u ovom procesu, a Misija OSCE-a u BiH ostaje posvećena u pružanju podrške BPK Goražde u njihovim naporima da poboljšaju inkluzivnu nastavu i svakako kvalitet obrazovanja na ovom prostoru - kazala je šef Misije OSCE-a - Terenski ured Foča Marija Mirceska.

Resorna ministrica Adisa Alikadić-Herić napomenula je da će memorandum sa OSCE-om biti osnova za jedan novi proces u oblasti obrazovanja na području ovog kantona.

- Dosadašnji nastavni planovi i programi su predviđali da djeca uče iz sadržaja udžbenika, a sada će kurikularnom reformom usvajanje znanja biti zasnovano na ishodima učenja i ovu priliku koristim da zahvalim Misiji OSCE-a u BiH na podršci koju nam pružaju, kao partneri u unapređenju obrazovnog procesa. Slijedi obuka nastavnog kadra od relevantnih stručnjaka iz ovlaštenih institucija a nakon toga ćemo to postepeno da prenesemo u naš obrazovni sistem - pojasnila je Alikadić-Herić.

Dodala je da će kurukularnom reformom biti obuhvaćeno i osnovno i srednje obrazovanje.

Premijer Edin Ćulov naglasio je da Vlada BPK Goražde u potpunosti podržava saradnju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa Misijom OSCE-a u BiH, koja ima za cilj stvaranje boljih uslova obrazovanja u BPK za budućnost naše djece.

federalna.ba/Fena

OSCE