Ljudska prava

Percepcija stavovi i iskustva javnosti, je izvještaj OSCE-a Bih koji smo rado prezentirali u ovoj emisiji. U ovom Izvještaju predstavljeni su rezultati istraživanja Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini (Misija), koje je provedeno od 12. augusta do 13. septembra 2019. godine. Istraživanjem su ispitane percepcije, stavovi i lična iskustva na reprezentativnom uzorku od 1001 punoljetne osobe (523 muškaraca i 478 žena) u pogledu diskriminacije u Bosni i Hercegovini (BiH). Istraživanje je provedeno metodom licem u lice, uz maksimalnu pogrešku uzorka +/- 3,1% i omogućilo je razmatranje rezultata na osnovu spola, dobi, prihoda i obrazovanja. Prema podacima dostupnim Misiji, ovo je prvo takvo istraživanje provedeno u BiH od 2011. godine.

Istraživanje je Misiji pružilo jedinstven, ažuriran i uporediv uvid u stavove prema diskriminaciji te tipove i rasprostranjenost diskriminacije u BiH, posebno imajući u vidu da su ispitana i lična iskustva pojedinaca/ki u vezi sa diskriminacijom te stavovi prema drugima. Emisiju smo realizovali i povodom Dana rasne diskriminacije u svijetu-21.3.

 

Autor: Zlata Behram

Ljudska prava
Michelle Bachelet Ljudska prava BiH
0 24.06.2022 14:15
Ljudska prava
0 31.05.2022 16:12
Ljudska prava
0 19.05.2022 15:23
Ljudska prava
0 13.05.2022 15:02
State Department izvještaj Ljudska prava BiH
0 15.04.2022 15:19