Ljudska prava

U organizaciji Sarajevske regionalne agencije SERDA, održan je sastanak o temi " Dostojanstvo i sloboda". Fokus je bio je poštivanje ljudskih prava sa posebnim osvrtom na dostojanstvo i slobodu svakog građanina.

AUTOR: ZLATA BEHRAM