Ljudska prava

Uslijed nepostojanja sistemskog rješenja u BiH, kojim bi se obezbijedile pravične naknade žrtvama ratnih zločina, tačnije bivšim logorašima, žrtvama torture i seksualnog nasilja u ratu te porodicama nestalih i ubijenih lica, određeni broj žrtava je odlučio pokrenuti postupke protiv entiteta (a ponekad i protiv države) koje smatraju odgovornim za zločine koje su pretrpjeli. Adila Subašić, bivša logorašica iz Brčkog, umjesto sudske pravde, morala je platiti troškove postupka nakon što je njena tužba odbijena primjenom zastarnog roka.
„Dobila sam 3200 KM kazne sudskih troškova koje sam morala platiti, jer je slučaj kako su naveli zastario. Nisam imala izbora, platila sam svoju kaznu. Grozan je osjećaj kada morate ponovo proživljavati te emocije, a u konačnici ne dobijete pravdu. To je za mene bilo kao da idem na strijeljanje, izgledalo je kao da sam ja zločinac, a ne oni koji su to izvršili. Ja sam platila tuđu kaznu, bila sam žrtva u onom sistemu, i ponovo sam nažalost postala žrtva i u ovom sistemu“, ističe Adila Suljević.
Specijalni izvjestitelj UN-a za promovisanje pravde, reparacije i garancije neponavljanja zločina, Fabian Salvioli, tokm svoje posjete  BiH, naveo je da će ovaj problem biti predstavljen Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija. „Prema dostupnim informacijama, u pojedinim slučajevima troškovi su iznosili od 6.000 do 10.000 KM, a nekim žrtvama je oduzeta imovina kao jedan vid plaćanja. Ova praksa je koliko neetična toliko i neprihvatljiva, te je u suprotnosti sa međunarodnih standarda zaštite žrtava teških kršenja ljudskih prava i humanitarnim pravom“, istakao je Fabian Salvioli.
Ustavni sud BiH je 2018. godine zauzeo stav, da obavezivanje žrtve ratnog zločina slabog imovnog stanja na plaćanje troškova sudskog postupka, predstavlja povredu njenog prava na imovinu i pristup sudu.
O svemu ovome u emisije govore: Adrijana Hanušić-Bećirović, viša pravna savjetnica u nevladinoj organizaciji
TRIAL International, Jusuf Omerović, predsjednik Udruženja logoraša "Omer Filipović" iz Ključa i Nedim Mustačević, predsjednik Saveza udruženja ligoraša u Tuzlanskom kantonu.

AUTOR: ZLATA BEHRAM

Ljudska prava
Michelle Bachelet Ljudska prava BiH
0 24.06.2022 14:15
Ljudska prava
0 31.05.2022 16:12
Ljudska prava
0 19.05.2022 15:23
Ljudska prava
0 13.05.2022 15:02
State Department izvještaj Ljudska prava BiH
0 15.04.2022 15:19