Ljudska prava

Jedno od najvažnijih prava osoba  sa invaliditetom je rehabilitacija i zapošljavenje. Na niovou Federacije , Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, vodi brigu o ovom pravu. Preko deset godina uspiejevaju stvoriti uslove za zapošljavanje osoba sa inaliditetom i finansijski pomagati projekte. Mnogo toga o Fondu je nepoznanica za javnost,a mi smo se podrudili da pojasnimo. U tome su nam pomogle sagovornice: Sabina Zubčević,rukovodilac Odjeljenja za razvoj, pripremu i provedbu, zatim Nejra Šabić, rukovodilac Odjeljenja za podršku i koordinaciju sa pravnim subjektima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa ivaliditetom i Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih KS.

AUTOR: ZLATA BEHRAM

Ljudska prava
Michelle Bachelet Ljudska prava BiH
0 24.06.2022 14:15
Ljudska prava
0 31.05.2022 16:12
Ljudska prava
0 19.05.2022 15:23
Ljudska prava
0 13.05.2022 15:02
State Department izvještaj Ljudska prava BiH
0 15.04.2022 15:19