Ljudska prava

Početak maja je vrijeme kada se govori o radničkim pravima. Zato je tema ove emisije borba radnika za njihova prava u teška vremena. Šta rade sindikati, koliko su jedinstveni i odlučni, koliko su dio politike...?
Sasvim otvoreno govorimo u emisiji Ljudska prava.

AUTOR: ZLATA BEHRAM