Ljudska prava

Organizacija SOS Dječija sela BiH organizovala je seriju sastanaka i radionica sa predstavnicima vlasti, centara za socijalni rad, ustanova i NVO sektora kojima je u fokusu unapređenje socijalne zaštite u BiH. Ovim se želi podići svijest profesionalaca i donosioca odluka o važnosti donošenja novih, jasnih i kvalitetnih zakonskih okvira i unapređenje standarda u oblasti socijalnih usluga kroz partnersko djelovanje svih aktera. o "Jačanju sistema socijalnih usluga" govore  Miroslav Jurišić, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku FBiH, Edmira Aščić, projekt menadžerica i Adnan Alikadić, direktor programa SOS sela Sarajevo.

AUTOR: ZLATA BEHRAM

Ljudska prava
Ljudska prava
0 15.06.2021 15:02
Ljudska prava radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 08.06.2021 15:21
Ljudska prava
0 02.06.2021 14:01
Ljudska prava
0 11.05.2021 13:57
Evropski sud za ljudska prava Ljudska prava Nedim Ademović advokati advokat radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 04.05.2021 15:51
Helsinški odbor za ljudska prava u BiH Ljudska prava BiH Orašje korupcija
0 26.04.2021 22:05