Ljudska prava

Organizacija SOS Dječija sela BiH organizovala je seriju sastanaka i radionica sa predstavnicima vlasti, centara za socijalni rad, ustanova i NVO sektora kojima je u fokusu unapređenje socijalne zaštite u BiH. Ovim se želi podići svijest profesionalaca i donosioca odluka o važnosti donošenja novih, jasnih i kvalitetnih zakonskih okvira i unapređenje standarda u oblasti socijalnih usluga kroz partnersko djelovanje svih aktera. o "Jačanju sistema socijalnih usluga" govore  Miroslav Jurišić, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku FBiH, Edmira Aščić, projekt menadžerica i Adnan Alikadić, direktor programa SOS sela Sarajevo.

AUTOR: ZLATA BEHRAM

Ljudska prava
Michelle Bachelet Ljudska prava BiH
0 24.06.2022 14:15
Ljudska prava
0 31.05.2022 16:12
Ljudska prava
0 19.05.2022 15:23
Ljudska prava
0 13.05.2022 15:02