Ljudska prava

Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u kontekstu uspostavljanja zakonodavnog i institucionalnog okvira, Romi u BiH se i danas suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava, te je potrebno nastaviti aktivno djelovanje u tom pravcu, na svim nivoima vlasti u BiH i obezbijediti bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.

AUTOR: ZLATA BEHRAM

Ukrajina Rusija parlament Vladimir Putin
0 19.05.2022 16:24
MUP TK specijalna vježba
0 19.05.2022 15:41
Vlada RS minimalna plata
0 19.05.2022 15:21
Recep Tayyip Erdoğan Švedska Finska NATO
0 19.05.2022 15:16