Ljudska prava

Udruženje za razvoj društva Kap iz Sarajeva, organizovalo je radionicu pod nazivom „Primjena zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u zdravstvenom sistemu u BiH.Tokom radionica se razmatra provedba, korištenje i poznavanje antikorupcijskih zakona u praksi za građane - korisnike zdravstvene zaštite, s ciljem informisanja i uključivanja građana, pacijenata u proces identifikovanja mjera i preporuka za unapređenje sistema, kanala i alata za prijavu korupcije u zdravstvenim ustanovama, te za dosljedniju primjenu zakona koji štite prijavitelje korupcije. Takođe, tokom radionica  se razgovara  o Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH i njegovoj primjeni.

Autor: Zlata Behram

Ljudska prava
Palestina Izrael Ljudska prava kršenje ljudskih prava
0 10.10.2021 16:07
Ljudska prava
0 29.09.2021 15:28
Saudijska Arabija EU Ljudska prava
0 27.09.2021 21:50
Ljudska prava
0 23.09.2021 15:45
Michelle Bachelet vještačka inteligencija Ljudska prava
0 15.09.2021 15:06
Saudijska Arabija Amnesty International Ljudska prava
0 03.08.2021 14:27