Ljudska prava

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, koji čine Sindikat SIPA-e, Granične policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, održao je nedavno mirne proteste. Na ovaj način su još jednom iskazali nezadovoljstvo materijalno-finansijskim statusom i odnosom vlasti prema državnim policijskim agencijama.Predstavnici sindikata policijskih organa već više od 10 godina upozoravaju da su najlošije plaćeni u Bosni i Hercegovini. Jedini smo u svijetu koji nemamo kolektivni ugovor ni osiguranje na radu, kaže Dragan Krvavac, predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH i Emir Tanović,predsjednik Sindikata granične policije su gosti emisije.
AUTOR: ZLATA BEHRAM