Ljubav liječi sve rane

U Pričama za dobar dan gošća novinarka i profesorica pedagogije i aktivistica , borkinja za prava žena i protiv diskriminacije svake vrste  Elvira Muftic Velić poziva nas da razvijamo svoje kapacitete , oslonimo se  na vlastite potencijale, uvezujemo se sa istomišljenicima, aktiviramo u borbi za univerzalne ljudske vrijednosti i uvijek biramo ljubav kao odgovor na sve izazove svakodnevice.

Urednica Ljiljana Simić

Priče za dobar dan
Priče za dobar dan emisije radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 30.06.2021 12:35
Priče za dobar dan
0 19.05.2021 12:36
Priče za dobar dan
0 05.05.2021 14:42
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Priče za dobar dan pozitivne priče
0 28.04.2021 11:55
Priče za dobar dan
0 21.04.2021 14:26
gluma glumci radio Federalni radio Radio Federacije BiH Priče za dobar dan
0 14.04.2021 13:08