Lakić i Đokić razgovarali o razvoju elektroprenosnih kapaciteta u BiH
(Izvor: Fena/Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću)

Lakić i Đokić razgovarali o razvoju elektroprenosnih kapaciteta u BiH

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić susreli su se u Banjaluci gdje su razmatrali aktuelna pitanja u vezi sa međusobnom saradnjom, te definisali pravce zajedničkog djelovanja u narednom periodu.

Razgovarano je o razvojnim projektima u oblasti energetike na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i  Republike Srpske i nastavku implementacije započetih aktivnosti u resornim oblastima dva ministarstva. Ministri su izrazili potrebu da se, kroz kontinuiranu komunikaciju i koordinaciju aktivnosti, usaglase i ponude provodiva rješenja za neka od otvorenih pitanja.

Zajednički je konstatovano da u oba entiteta postoji izuzetno veliki interes za izgradnju solarnih elektrana i vjetroelektrana, naročito na području Hercegovine, i da je stoga potrebno dodatno raditi na razvoju elektroprenosnih kapaciteta u BiH. Ministri su u tom smislu istakli neophodnost neposrednijeg djelovanja i saradnje oba resorna ministarstva sa Elektroprenosom BiH, na način da ona budu više operativno i stalno uključena u aktivnosti koje se tiču ovog pitanja.

Na sastanku je bilo riječi i o ispunjavanju obaveza iz Trećeg energetskog paketa, prije svega o zakonu o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH. Naglašeno je da je u interesu oba entiteta da se rad na pomenutom zakonu ponovo pokrene i nastavi kroz rad radne grupe, a s ciljem njegovog konačnog usvajanja.

Učesnici sastanka su razgovarali i o realizaciji projekata izgradnje gasne infrastrukture, istakavši da je ona veoma značajna, posebno sa stanovišta diversifikacije izvora snabdijevanja, te da se očekuje od Vijeća ministara BiH da nastavi aktivnosti s ciljem potpisivanja međudržavnih ugovora između BiH i Srbije i BiH i Hrvatske koji se tiču projekata izgradnje gasovoda prema ovim susjednim državama.

Ministri su istakli da je saradnja između entiteta izuzetno značajna kao preduslov za sveukupni ekonomski rast i razvoj i uspješnu realizaciju mnogih aktivnosti koje je BiH preuzela kao potpisnica Ugovora o Energetskoj zajednici i drugih međunarodnih dokumenata.

Zaključeno je da je u prethodnom periodu načinjen veliki iskorak i napredak u pogledu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim i da tim putem treba nastaviti, u skladu sa ustavnim nadležnostima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

federalna.ba/Fena

Federacija BiH Republika Srpska elektrane vjetroelektrana gasna infrastruktura
političke stranke Federacija BiH razgovori Sarajevo
0 28.11.2023 10:05
Republika Srpska piće Prime povlači
0 27.11.2023 11:22
Republika Srpska Banjalučka berza aukcija
0 27.11.2023 09:37
Republika Srpska
0 18.11.2023 00:16
akcija policija Republika Srpska
0 14.11.2023 11:09
potrošačka korpa Federacija BiH
0 13.11.2023 10:16