Kultura, umjetnost, 09.03.2023.

Donosimo uvid u recentna kulturna zbivanja.

Tema emisije reforma obrazovanja

- Profesor Namir Ibrahimović, direktor Osnovne škole „ Safvet-beg Bašagić“

Sarajevo, stručnjak koji se već 15 godina intenzivno bavi obrazovnom praksom, pionir obrazovne

reforme na području Kantona Sarajevo prognozira da do škole „novog doba“, škole koja bi u

obrazovnom odgojnom procesu bila uskladjena sa savremenim potrebama učenika , djece „novog doba“

treba proći jos dosta puta. Ali je reforma nužna i neibježna.

( Dunja Jelovac )

Kultura, umjetnost
Kultura, umjetnost
0 18.04.2024 23:24
Kultura, umjetnost
0 04.04.2024 22:23
Kultura, umjetnost
0 23.03.2024 15:20
Kultura, umjetnost
0 15.03.2024 23:34
Kultura, umjetnost Federalni radio
0 07.03.2024 16:35
Kultura, umjetnost
0 29.02.2024 16:40