Kultura, umjetnost, 09.03.2023.

Donosimo uvid u recentna kulturna zbivanja.

Tema emisije reforma obrazovanja

- Profesor Namir Ibrahimović, direktor Osnovne škole „ Safvet-beg Bašagić“

Sarajevo, stručnjak koji se već 15 godina intenzivno bavi obrazovnom praksom, pionir obrazovne

reforme na području Kantona Sarajevo prognozira da do škole „novog doba“, škole koja bi u

obrazovnom odgojnom procesu bila uskladjena sa savremenim potrebama učenika , djece „novog doba“

treba proći jos dosta puta. Ali je reforma nužna i neibježna.

( Dunja Jelovac )

Kultura, umjetnost
Kultura, umjetnost Federalni radio
0 23.03.2023 17:46
Kultura, umjetnost
0 23.02.2023 13:24
Kultura, umjetnost
0 16.02.2023 14:55
Kultura, umjetnost
0 02.02.2023 23:14
Kultura, umjetnost Federalni radio
0 23.12.2022 16:40
Kultura, umjetnost
0 15.12.2022 11:48