Kruh svetog Ante

HKO “Kruh sv. Ante” želi biti ispružena ruka dobrih ljudi i zajedno s njima mijenjati lice svijeta, unijeti u njega više nade i sigurnosti. Kruh sv. Ante je dobrotvorna ustanova Franjevačke Provincije Bosne Srebrene. Nastao je iz franjevačkog osjećaja prema bratu čovjeku, iz brige za ljude u potrebama kako duhovnim tako i materijalnim. Baštinik je prijašnje „Bratovštine kruha svetog Ante“ (1896.) i Humanitarnog društva „Kruh sv. Ante“ (1992.). HKO „Kruh sv. Ante“, djeluje kroz desetak projekata i pomoć je iz prve ruke čovjeku uvećoj potrebi, siromašnima i obespravljenima.

Autor: Himzo Mihaljević

Kruh svetog Ante