Hazreti Fatima, dokumentarni film

Hazreti Fatima rođena je godinu dana prije Muhammedovog poslanstva kada je Muhammed imao 39 godina. Fatimina majka je bila Hatidža. Hazreti Fatima je odrasla u okrilju oca, koji predstavlja veličanstvenu i neponovljivu epohu ljudske povijesti.

Ona je osjetila teškoće borbe tokom života u Mekki. Sa svim članovima Poslanikove obitelji protjerana je u dolinu «Ša'bi Ebi Talib» gdje je trpila glad, žeđ i sve vrste teškoća i problema. Jedna od plemenitih vrlina hazreti Fatime je i skrušena pobožnost što se samo može vidjeti kod njenog oca i muža.

Kada je hazreti Fatima činila ibadet u mihrabu hiljadu odabranih meleka ju je dozivalo, nazivalo joj selam i veličalo. Ona je bila potpuno oslonjena na Allaha, dž.š., i Njemu predana.

Zahvaljujući toj osobini u povijesti islama ostala je poznata kao veliki borac i simbol borbe za potčinjene i pravdu.

Autor: Himzo Mihaljević

federalna.ba

Hazreti Fatima