FTV nudi rješenje i spas BHRT-a

Poslovodni odbor RTV Federacije BiH pozdravlja inicijativu Elektroprivrede BiH da nastavi naplatu RTV takse. Opredijeljeni za puno poštivanje zakona i dobrih poslovnih odnosa u javnim servisima, članovi Poslovodnog odbora uputili su Prijedlog menadžmentu BHRT-a i ostalim adresatima maila korespodencije, koji podrazumjeva potpisivanje dosadašnjeg, na zakonu utemljenog ugovornog odnosa, prikupljanja RTV takse preko računa Elektroprivrede BiH, uz istovremeno potpisivanje bilateralnog sporazuma između RTV Federacije BiH i BHRT-a kojim bi bili osigurani za nekoliko miliona viši prihodi za BHRT, na temelju pružanja usluga tehničkih kapaciteta, koje bi BHRT pružala u narednom periodu RTV-u Federacije BiH.

Iz EPBiH poziv za nastavak naplate RTV takse putem računa za el. energiju

54. je dan kako se RTV taksa ne naplaćuje putem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dnevni gubitak oba javna emitera iznosi 90.000 KM. Radio-televizija Federacije, koja je potpisala Aneks ugovora s Elektroprivredom, još prije četiri mjeseca, zbog bojkota da to uradi menadžment BHRT-a, a uz p...

S obzirom na e-mail Dopis v.d. izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu Elektroprivrede BiH dr. sci. Nevada Ikanovića  od 23.02.2024. u 13.10 sati, a u kojem izražava spremnost Elektroprivrede BiH za nastavak naplate RTV takse uz prethodno usaglašene stavove menadžmenta BHRT-a i RTV Federacije BiH, Poslovodni odbor RTV Federacije BiH šalje g. Ikanoviću i svim adresatima iz email korespodencije  sljedeći  službeni Prijedlog RTV Federacije BiH za rješavanje ovog pitanja:

Potpisivanje identičnog dosadašnjeg, na zakonu jedino utemljenog, ugovornog odnosa o prikupljanju RTV takse preko računa Elektroprivrede BiH, uz istovremeno potpisivanje Sporazuma između BHRT i RTV Federacije BiH kojim bi bili osigurani značajno viši prihodi za BHRT na temelju korištenja tehničkih kapaciteta i usluga, a koje bi BHRT pružala u narednom periodu za RTV Federacije BiH.

Spomenuti, značajno viši prihodi ovim sporazumom bi dosezali iznos od 200.000 KM na mjesečnom nivou, kontinuirano, čime bi BHRT stekla na godišnjem nivou dodatnih nekoliko miliona KM prihoda od RTV Federacije BiH.

Ovim dopisom ujedno pozivamo Poslovodstvo BHRT da u skladu sa gore navedenim prijedlozima odmah sačinimo usaglašeni tekst ugovornog odnosa s Elektroprivredom BiH i sporazuma RTVFBiH-BHRT, a koji bismo što prije dostavili Elektroprivredi BiH i već 28. 2. 2024. godine u 13.00 h (prema prijedlogu Elektroprivrede BiH) potpisali ugovorni odnos prvo s Elektroprivredom BiH, kao i međusobni sporazum RTVFBiH-BHRT.

Na ovaj način bi se omogućio hitan nastavak redovnog poslovanja oba Javna servisa sa sjedištem u Sarajevu do trenutka donošenja novog rješenja o naplati RTV takse na području cijele Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,

Poslovodni odbor RTV Federacije BiH

federalna.ba

poslovodni odbor RTVFBiH RTVFBIH BHRT JP Elektroprivreda BiH