Feministkinja sam zato što nem drugog načina

Alma Gačanin, nositeljica je prestižne nacionalne nagrade Zvono, sarajevskog Centra za savremenu umjetnost, živi i radi kao umjetnica bez obzira na posao koji obavlja u datom trenutku. Pjesnikinja je i feministica koja nam je objasnila zašto je feministica, kao i zašto ne postoji podjela na mušku i žensku umjetnost. Misli Alma da je velika  odgovornost biti žena, a rekla je I zšto. Alma je govorila i o solidarnosti među ženama, našoj glasnosti, položaju u društvu, svojoj generaciji i feminizmu, nasilju iz ženske perspektive , razlici položaja žene kod nas i na zpadu. Odgovorila je Alma na mnoga “zašto”, iako joj nije uvijek lako naći odgovore, no ona, kao umjetnica ih traži i uvijek će ih tražiti.

Razgovarala: Svjetlana Živanov