videoprilog Berine Pašalić (Federacija danas)

Do kraja godine će biti kompletiran Ured za borbu protiv korupcije Vlade ZDK-a

Vlada Zeničko-dobojskog kantona još od 2015. godine provodi aktivnosti u borbi protiv korupcije. Kruna institucionalnog organizovanja ovih aktivnosti bilo je formiranje Ureda početkom ove godine zbog čega je rasformiran prvobitni tim koji je djelovao kao podrska Sektoru za borbu protiv korupcije Vlade ZDK. 

Usvojenom strategijom Vlada ZDK opredijelila se za formiranje zasebnog Ureda za borbu protiv korupcije. Institucionalni dio koji je do sada išao preko Ministarstva za pravosuđe i Tima za borbu protiv korupcije s početka ovog mjeseca u punom kapacitetu prelazi na Ured čije će kompletiranje biti završeno do kraja godine.

"Na čelu Ureda biće osoba koja će biti izabrana na osnovu javnog konkursa, a uposlenici koji su unutar Sektora za pravosuđe i upravu radili u oblasti korupcije su preuzeli taj Ured. Imamo vršioca dužnosti u ovom trenutku i na okončanju i popunjavanju kompletnog Ureda znat ćemo njegov kapacitet i tačna imena koja će to raditi", navodi Nebojša Nikolić, ministar za pravosuđe i upravu ZDK-a.

Na prijedlog Agencije za borbu protiv korupcije BiH 2019. godine Tim za borbu protiv korupcije pokrenuo je proces revizije diploma. Aktivnosti na ovom polju nastavlja formirani Ured. 

"Ono što je sigurno jeste da je ZDK jedini kanton u BiH, odnosno u Federaciji BiH pa i u BiH institucija koja je skoro završila kompletan proces revizija diploma. U fazi je izrada finalnog izvještaja za Vladu koji će biti prezentiran, gdje ćemo imati sve detalje vezano za sam proces revizija diploma", istakao je Dževad Fejzić, v.d. sekretara Ureda za borbu protiv korupcije Vlade ZDK-a.

Do sada je revidirano gotovo 9.000 diploma uključujući i namještenike državne službenike, ministre, odnosno izabrane zvaničnike u ZDK, a revizija diploma nastavlja se kao kontinuirani proces i kod svih novih uposlenika koji dođu na budžet ZDK.

federalna.ba

Vlada ZDK Ured za borbu protiv korupcije