Diskriminacija je meni čak zanimljiva

Književnica i direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, Šejla Šehabović  je sigurna da nerazumijevanje patrijahalnog koda ustvari njena prednost i privilegija, jer nikada nije bila u poziciji da mora da se time bavi.  Uvođneje nekih feminističkih tekovina u svakodnevni život je epohalna, jer kada se polovina  čovječansta, mislim žene, izbore za svoja prava i žele baš sve, mislim, totalnu ravnopravnost riječi su Šejle, zato ona ne želi da bude direktorica Muzeja ili uspješna književnica zbog toga  što je žena, nego uprkos tome. Za nju je diskriminacija koju svakodnevno doživljavaju žene u svim sferama društva čak i zanimljiva, dramska situacija. Često eksperimenta radi, odnose na poslu pokušava svesti na neke porodične veze, jer to je odnos koje muške kolege bolje  razumijevaju. I za kraj tvrdi da kada bi se feminizam kao predmet izučavao u školama svima bi bilo bolje.

Razgovarala: Svjetlana Živanov

s ove strane
s ove strane Federalni radio Haris Pašović
0 29.05.2022 18:13
s ove strane
0 13.05.2022 10:24
s ove strane Nerzuk Ćurak Federalni radio
0 03.04.2022 12:38
s ove strane
0 16.12.2021 10:59