>>> Dani sjećanja - Srebrenica

KAMENICA – DOLINA MASOVNIH GROBNICA 11. juli 1995 – 11. juli 2009.

U jednoj od 14 madovnih grobnica pronađenih u zvorničkoj kamenici pronađen je muž Zumre Šehomerović. Ra...

IZGUBITI BRATA BLIZANCA 11. juli 1995 – 11. juli 2016.

Hasan Hasanović u julu 1995. godine prešao je put od Srebrenice do slobodne teritorije. Njegov otac i b...

INDIRINA PRIČA 11. juli 1995 – 11. juli 2013.

Majka Indire Ahmetović ubijena jeu Srebrenici, u januaru 1993. Otac joj je ubijen u genocidu. Ona i brat bili...

DJECA PODRINJA 11. juli 1995 – 11. juli 2014.

Omar Šehomerović i Bekir Halilović rođeni su nakon genocida u Srebrenici. Ne pamte patnju i stradanje,...

BOLI TOLIKO DA SE NE MOŽE OPISAT: 11. juli 1995 – 11. juli 2012.

Ramiza Hasanović sa dvojicom sinova i mužem do rata je živjela u Han Pijesku. Nakon etničkog čišćenja i...