Blum

Dokumentarni film o čovjeku koji je 1951. godine osnovao Energoinvest i, u narednim decenijama, napravio od njega regionalnog giganta. Film o vizionaru, dokazanom antifašisti i velikom Bosancu. Dokumentarni film “Emerik Blum” bavi se periodom podizanja Energoinvesta, konkretno samim ulaskom ovog preduzeća u poslove sa obojenim metalima. Ovdje, što je možda i presudno za sami uspon Energoinvesta, dolazi do izražaja Blumovo vizionarstvo: on uspjeva obezbjediti dodatni naučno-istraživački razvoj i usavršavanje mladih bh. stručnjaka na nekim od prestižnih instituta u SAD. Također, film se bavi direktnim doprinosom Emerika Bluma osavremenjavanju sarajevskog univerziteta, ali i osjetljivim segmentom domaćeg nuklearnog programa.

O Blumu i tom vremenu govore: Žarko Primorac, Božidar Matić, Raif Dizdarević, Ešref Korjenić, Ljubomir Zorić, Boško Begović, Amila Omersoftić, Narcis Behilović.  

Autorica: Arijana Saračević Helać

Blum Emerik Blum
Emerik Blum Jasmila Žbanić
0 24.09.2022 15:48