Blitzkultura: Vraca

Blitzkultura je program koji nudi svojevrsno mini istraživanje različitih oblasti kulture i umjetnosti koje na, jednostavan i otvoren način, svojim vokabularom, obimom i konceptom izlaganja omogućava lako usvajanje novih saznanja i nameće se kao interesantan sadržaj koji može biti edukativan i pristupačan svim starosnim kategorijama gledatelja.

federalna.ba

Blitzkultura Vraca
samoubistvo Vraca FMUP
0 14.01.2022 10:37
Blitzkultura Iva Despić-Simonović
0 05.01.2022 19:28
Blitzkultura Jasenovac Jasenovačka zbirka
0 30.12.2021 19:28
Blitzkultura Rajka Merćep
0 23.12.2021 19:28
Blitzkultura
0 20.12.2021 20:03