Blitzkultura: Muhamed Kadić i Reuf Kadić

Blitzkultura je program koji nudi svojevrsno mini istraživanje različitih oblasti kulture i umjetnosti koje na, jednostavan i otvoren način, svojim vokabularom, obimom i konceptom izlaganja omogućava lako usvajanje novih saznanja i nameće se kao interesantan sadržaj koji može biti edukativan i pristupačan svim starosnim kategorijama gledatelja.

federalna.ba

Blitzkultura
Blitzkultura
0 22.06.2023 15:05
Blitzkultura
0 22.06.2023 15:03
Blitzkultura
0 22.06.2023 15:00
Blitzkultura
0 19.05.2023 10:36