Blitzkultura: Jasenovačka zbirka

Blitzkultura je program koji nudi svojevrsno mini istraživanje različitih oblasti kulture i umjetnosti koje na, jednostavan i otvoren način, svojim vokabularom, obimom i konceptom izlaganja omogućava lako usvajanje novih saznanja i nameće se kao interesantan sadržaj koji može biti edukativan i pristupačan svim starosnim kategorijama gledatelja.

federalna.ba

Blitzkultura Jasenovac Jasenovačka zbirka
Blitzkultura Iva Despić-Simonović
0 05.01.2022 19:28
Blitzkultura Vraca
0 27.12.2021 19:44
Blitzkultura Rajka Merćep
0 23.12.2021 19:28
Blitzkultura
0 20.12.2021 20:03
Blitzkultura
0 16.12.2021 19:37