Blitzkultura: Četiri slike Ismeta Mujezinovića u Domu OSBiH

Blitzkultura je program koji nudi svojevrsno mini istraživanje različitih oblasti kulture i umjetnosti koje na, jednostavan i otvoren način, svojim vokabularom, obimom i konceptom izlaganja omogućava lako usvajanje novih saznanja i nameće se kao interesantan sadržaj koji može biti edukativan i pristupačan svim starosnim kategorijama gledatelja.

federalna.ba

Blitzkultura
Blitzkultura
0 13.05.2022 19:33
Blitzkultura
0 25.04.2022 20:11
Blitzkultura
0 07.04.2022 20:06
Blitzkultura Kuća Damić
0 25.01.2022 19:54