videoprilog Samre Tufek (Federacija danas)

Bago: Novca u zdravstvu ima dovoljno, niko ne bi trebao čekati na usluge

Brojni su problemi u zadravstvenom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Duge liste čekanja, neusaglašenost javnog i privatnog sektora, nezadovoljstvo medicinara i tako u nedogled.  Na probleme godinama ukazuje Udruga Futura, čiji članovi su okupili predstavnike u zdravstvu kako bi se našlo rješenje u korist pacijenta. Kažu - novca u zdravstvu ima dovoljno, prema tome, niko na pregled ne bi trebao čekati mjesecima.

federalna.ba

HNK zdravstvo lista čekanja