Vlada razmatra amandmane na budžet, Predstavnički dom glasa nakon pauze

Vlada razmatra amandmane na budžet, Predstavnički dom glasa nakon pauze

Članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine povukli su se na sat i po vremena sa sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da bi se izjasnili o zastupničkim amandmanima podnesenim na tekst predloženog ovogodišnjeg federalnog budžeta.

Kako je Vlada predlagač budžeta, amandmani će postati sastavni dio prijedloga ukoliko ih ona prihvati, u protivnom, izjašnjavat će se Predstavnički dom ukoliko od amandmana ne odustanu u međuvremenu večeras zastupnici predlagači.

Na sjednici je rasprava o budžetu završena i po povratku članova Vlade te izjašnjavanja o amandmanima, uslijedit će i glasanje Doma o samom budžetu.

Nakon završetka zastupničke rasprave, proglašena je pauza do 22.30 sati.

federalna.ba/Fena

Parlament FBiH Zastupnički dom Predstavnički dom budžet proračun