Ustavni sud BiH: Član zakona kojim se kriminalizuje kleveta u RS-u neustavan, odredba ukinuta

Ustavni sud BiH: Član zakona kojim se kriminalizuje kleveta u RS-u neustavan, odredba ukinuta

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio je danas na plenarnoj sjednici da je član 280a. zakona kojim se kriminalizuje kleveta u Republici Srpskoj neustavan, te je ukinuo osporenu odredbu navedenog zakona.

Ustavni sud BiH je odluku donio na temelju apelacije Denisa Zvizdića, drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i 14 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koju su podnijeli u augustu prošle godine, saopćio je Ustavni sud.

U pogledu ocjene ustavnosti člana 280a. Ustavni sud je, između ostalog, smatrao da obim djela koja se mogu smatrati kažnjivim u skladu sa članom 280a. osporenog zakona (Povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda) dovodi u pitanje proporcionalnost miješanja kroz krivične sankcije.

Osim toga, Ustavni sud je primijetio da krivično djelo iz citiranog člana, za koje je propisana kazna zatvora, ostavlja mogućnost primjene mjera propisanih Zakonom o krivičnom postupku za osiguranje prisustva optuženog lica i uspješno vođenje krivičnog postupka, odnosno mogućnost da se optuženom odredi i pritvor, što dodatno potvrđuje odvraćajući učinak člana 280a. Ustavni sud je zaključio da član 280a. nije proporcionalan ciljevima zbog kojih je donesen i da takvo miješanje u slobodu izražavanja nije „neophodno u demokratskom društvu“.

Ustavni sud BiH danas je plenarnu sjednicu zbog iznenadnih i objektivnih okolnosti (otkazivanja letova međunarodnih sudija uslijed loših vremenskih prilika) održao online putem.

Na početku plenarne sjednice Ustavni sud je razmatrao Informaciju o dosadašnjim aktivnostima Ustavnog suda koje su preduzete s ciljem funkcioniranja Ustavnog suda u novonastalim okolnostima, kao i o svim budućim aktivnostima i mjerama koje će Ustavni sud preduzeti s ciljem nesmetanog funkcioniranja Suda.

U okviru ove tačke Ustavni sud je donio odgovarajuće zaključke. Jedan od zaključaka je da će Ustavni sud u narednom periodu pripremiti odgovarajuću strategiju koja će omogućiti daljnje nesmetano funkcioniranje Ustavnog suda.

Ustavni sud ponovo poziva nadležne zakonodavne organe entiteta (Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine i Narodnu skupštinu Republike Srpske) da odmah, bez daljnjeg odlaganja, ispune svoju ustavnu obavezu i izaberu nedostajuće sudije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a sve s ciljem da se omogući nesmetano funkcioniranje najvažnije institucije u Bosni i Hercegovini.

Naime, iako je prošlo više od dvije godine od odlaska u penziju sudije Mate Tadića, više od godinu dana od odlaska u penziju sudije Miodraga Simovića, te iako je i sudija Zlatko M. Knežević nedavno otišao u prijevremenu penziju na vlastiti zahtjev, nadležni zakonodavni organi entiteta ne biraju nedostajuće sudije u Ustavni sud, čime direktno krše i podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i u okviru njega Aneks IV Ustava Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja da je odlučujući o zahtjevu Bakira Izetbegovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti člana 5. stav (3) Pravilnika o uniformama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 24. aprila 2017. godine koji glasi: „Vjerska obilježja uz uniformu mogu se nositi na način da ista ne budu vidljiva“, utvrdio da je osporena odredba u saglasnosti sa Ustavom  Bosne i Hercegovine i članom 9. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija).

Ustavni sud je na ovoj sjednici, između ostalih, razmatrao i apelacije koje su se ticale povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku o kojima je donio odluke.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

federalna.ba/Fena

Ustavni sud Bosne i Hercegovine kriminalizacija klevete
Ustavni sud BiH Ustavni sud Bosne i Hercegovine Vareš Jahorina
0 18.06.2024 21:10
Marin Vukoja Ustavni sud Bosne i Hercegovine
0 20.05.2024 21:01
Komisija za izbor i imenovanja Ustavni sud Bosne i Hercegovine
0 20.05.2024 11:20
Kemal Ademović Ustavni sud Bosne i Hercegovine
0 14.03.2024 16:56
Ustavni sud BiH kleveta Zakon o kleveti Zakon o kriminalizaciji klevete kriminaliziranje klevete kriminalizacija klevete
0 19.01.2024 20:59
kleveta kriminalizacija klevete Zakon o kleveti kriminaliziranje klevete Vijeće za štampu i online medije u BiH Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini
0 22.10.2023 14:13